„Téměř o tři sta trestných činů méně bylo spácháno na sídlištích Zahradní a Písečná, od ledna do srpna letošního roku oproti stejnému období loňského roku,“ stojí v tiskové zprávě města, která hodnotí úspěšnost nové služebny. Díky stálé přítomnosti strážníků na těchto sídlištích zasahovali městští policisté u dvojnásobného množství různých přestupků a deliktů. Na třetinu poklesly případy rušení nočního klidu.


Počty zásahů ani klesající počet trestných činů se však neodráží v pohledu obyvatel sídlišť na jejich bezpečnost.

„Tady se nezměnilo nic,“ říká prodavačka jednoho s obchodů, který je přímo v pasáži, kde je sídlo služebny. „Dopoledne se tady strážníci ještě objeví, ale odpoledne, kdy je to zapotřebí, tak tu není ani noha,“ říká prodavačka. „Když se tady něco stane, jsou tady nejdřív za půl hodiny. Místnost mají prý jen na psaní protokolů,“ dodává.


Podobný názor má většina občanů.

„Radši hlídají pejskaře na sídlišti, než aby byli tady přímo v pasáži,“ uvádí další z prodavaček.

„Strážníci vidět nejsou a když, tak v autech. Stojí maximálně u školy. Kde ale mají být, tam nejsou,“ připojuje další názor jeden z obyvatel Zahradní. „O služebně vím, ale moje máma by vám, řekla, že jsou tady strážníci na dvě věci,“ říká Jana Kolednická, která pracuje v dalším obchodu přímo v pasáži. „Jsem tady, abych si přivydělala k mateřské a kolikrát se tady bojím. Na sídlištích, ale vidět jsou,“ dodává.


Z dvaceti dotázaných lidí tvrdí jedenáct, že se bezpečnost na sídlištích nezlepšila a strážníci nejsou vidět více než dříve. Pět lidí nemá jednoznačný názor. Tvrdí, že zpočátku roku byla situace lepší, ale nyní se to vrací do starých kolejí, nebo že jsou strážníci vidět jen někde. Najdou se však i ti, kteří změny k lepšímu vidí. „Je to tady lepší. Dřív tady sedávali před hospodou nezletilí. Pravdou ale je, že dřív tu byli strážníci víc, teď už nejsou tolik vidět,“ konstatuje Petr Černý.


Zřízení nové služebny si na začátku roku vyžádal stále se zvyšující počet nepřizpůsobivých občanů, kteří svým způsobem života a chováním narušovali soužití mezi obyvateli, stav veřejného pořádku a zvyšovali nápad trestné činnosti v těchto lokalitách. Služebna městské policie bude fungovat i nadále. O navýšení počtu strážníků však městská policie zatím neuvažuje.

Některé statistické údaje:

v roce 2007

3.343 událostí celkem
668 zásahů strážníků
z toho např. : 46 x znečišťování veřejného prostranství
12 x černé skládky
81 x psi

Oproti tomu: např. oznámení občanů rušení nočního klidu:

23 x z veřejného prostranství
11 x z restauračních zařízení

v roce 2008

3.670 událostí celkem
1.228 zásahů strážníků
z toho např. : 78 x znečišťování veřejného prostranství
61 x č. skládky
249 x psi

známení občanů rušení nočního klidu:

10 x z veřejného prostranství
3 x z restauračních zařízení

Výsledky uvedené statistiky MěPo podporují statistiky PČR, které vykazují v uvedené
oblasti v období leden – srpen :


v roce 2007 - 680 evidovaných trestných činů,

letos 404 evidovaných trestných činů