Děti na Chomutovsku by většinou rády, aby neexistovaly války a nemoci. Zmizet by však nechaly i zlé lidi a, samozřejmě, často také školy či učitele. Jedna dívenka z prvního stupně dokonce uvedla konkrétní jméno učitelky, kterou by na světě už nejradši neviděla.
Jednou byla v kategorii toho, co by mělo ze světa zmizet, zmíněna také nepříliš oblíbená národnostní menšina, další vypsali třeba „zima“, „netolerance“, „nenávist“, „nesvoboda“ a zcela zištně „lidi, co mě nemají rádi“.
A co považují školáci kolem nás za největší nebezpečí? Opět se v odpovědích školáků z Chomutovska často objevují války a nemoci, někteří zmínili také teroristy. Překvapivě často se v odpovědích objevilo, že největším škůdcem je průmysl, jedna dívka z druhého stupně odpověděla přímo, že ozónová díra. Její spolužačka pak vrátila lidstvo o pár set let zpátky, když uvedla, že největším nebezpečím pro něj je „mor“.