Nejsou seřazeny za sebou, ale mají tvar šípu.
„Toto uspořádání jsme zvolili z jednoho prostého důvodu. Umožňuje jak práci ve dvojici tak práci v týmu,“ říká ředitel školy Miloš Zelenka.
Třídu škola vybudovala s prozatímními náklady šest set padesát tisíc korun. Tuto vysokou sumu z části pomohl pokrýt grant od Nadace společnosti ČEZ. Symbolický šek, který si ředitel školy před několika měsíci převzal, zněl na kulatou částku tři sta tisíc korun.


„To, že jsme se rozhodli vybudovat právě učebnu fyziky a chemie, vyplývá z potřeby našeho regionu a z potřeb celé České republiky. Ta již nepotřebuje ekonomy, ale technicky vzdělané odborníky,“ vysvětluje Zelenka důvody, proč padla volba právě na tyto dvě vědní disciplíny.
I když už nová učebna přišla na slušné peníze, není ještě kompletní. V příštím roce chce škola nakoupit další vybavení. Například dataprojektor nebo interaktivní tabuli s hlasovacím zařízením, což obnáší zhruba dalších sto dvacet tisíc korun.