Úplně strženy budou dva školní objekty, ve kterých byly učebny se školní družinou a jídelna. Budova s kancelářemi a tělocvična se zbourají částečně, aby mohlo v prvním patře vzniknout sedmnáct garáží.


Vědecko–technický park nevyšel


Pro areál 6. ZŠ na Kamenném vrchu se hledal po jejím zrušení nový způsob využití. Původně měly být školní pavilony přestavěny na vědecko – technický park. Ovšem vzhledem k postupnému ničení objektů a náročnosti přestavby byl tento projekt zastaven.


Podle nového projektu vznikne na místě, které dříve navštěvovali školáci, přes sto sedmdesát parkovacích míst pro vozidla. Auta budou stát na ploše, která se uvolní po demolici, ale částečně zasáhne i do míst, kde je v současnosti les.


Parkovišti ustoupí i kus lesa


V něm bude pokáceno asi pět vzrostlých stromů. Přibližně dalších patnáct stromů, které rostou na původně travnatých plochách v objektu školy, bude rovněž odstraněno.


Přes část lesa povede jedna z připojovacích silnic k parkovišti, společně s přilehlým chodníkem. Parkoviště bude mít i druhou přípojku.


Podle města je jedním z důvodů pro změnu i stávající stav areálu 6. ZŠ Chomutov. Ten se vlivem chybějící pravidelné údržby zhoršuje. Objekty jsou již několik let nevyužívané, ani okolní zatravněné plochy se vzrostlými stromy nejsou nijak udržované.


Objekt je v současné době oplocen a hlídán, jeho dvůr slouží už nyní jako parkoviště.


Ze zbytku vzniknou byty


Zbylé budovy areálu by měly být přestavěny na byty. Parkovací místa by tak měla sloužit nejen obyvatelům přilehlého sídliště, kteří si na jejich nedostatek dlouhodobě stěžují, ale i nájemníkům nových bytů.


Bourací kladiva by se do panelů měla pustit příští rok. Zatím se jedná jen o předběžný termín, výstavba parkoviště je vázána na vydání stavebního povolení a na peníze z evropských dotací. Datum dokončení je plánováno v rozmezí let 2010–2013.