Je poplatek občanů za komunální odpad nízký, ačkoli dosahuje nejvyšší zákonné meze?


Obyvatelé Jirkova platí ročně 498 korun na hlavu, ale jak je vidno, nestačí to. Každý vejprtský občan by měl zaplatit 500 korun za rok, skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho obyvatele tu však v roce 2006 činily 607 korun. Pětistovku ročně vynaloží také občan Klášterce nad Ohří, v Kadani pak 496 a v Chomutově už „jen“ 426 korun.


Obce musejí doplácet


Co hraje roli ve výši nákladů za sběr, svoz a třídění odpadů v jednotlivých městech a obcích, záleží na místních podmínkách, vliv má například svozová vzdálenost. Při tvorbě poplatku je pak vždy nutné dodržet jeho nejvyšší, zákonem danou hranici, která činí 500 korun na obyvatele města v kalendářním roce, i když předpokládané výdaje nepokryje. A to přesto, že jedna ze složek poplatku vychází ze skutečných nákladů na odpadové hospodářství v uplynulém období. Obcím nezbývá, než rozdíl doplácet ze svého rozpočtu.


Černé skládky


Pokud k výdajům za nakládání s odpady připočteme ještě vklad do likvidace černých skládek, je skutečné financování odpadového hospodářství obcí daleko vyšší. Avšak v tomto případě může být úhrada za vynaložené prostředky vyúčtována tomu, kdo černou skládku založil, nebo jen doplnil.


„Pokud je jim to prokázáno, úklid ve své režii provádějí původci černé skládky,“ potvrdila Marta Lohbergerová z jirkovského útvaru životního prostředí odboru majetku města.

„Jinak jejich likvidaci musejí zajistit vlastníci pozemků, čili i město. Jirkov vloni vynaložil 113 tisíc korun na úklid třiceti skládek na svých pozemcích, jiní vlastníci se pak museli pustit do černých skládek na patnácti lokalitách. Bohužel ani v jednom případě se nepodařilo zjistit původce skládky.“


Alespoň jednou denně vyjíždějí k černým skládkám také strážníci Městské policie v Chomutově. „Buď k nám na služebnu zavolá nějaký všímavý občan, nebo v přímém přenosu na obrazovce vidíme, jak například někdo z domu vynáší starý nepotřebný nábytek a kdesi ho odhazuje,“ popsal standardní situaci Vladimír Valenta, tiskový mluvčí MěP.


Chomutovským se daří i při pátrání po autorovi černé skládky. Často pomáhají sousedé. „Lidé jsou všímaví, dívají se z okna a hodně vidí,“ prozradil V. Valenta tajemství úspěchu svých kolegů.


Přestupky tohoto typu strážníci řeší pokutou. Pokud s ní však přistižený či usvědčený občan nesouhlasí, případ jde k příslušnému správnímu orgánu magistrátu.


„Šetření má úřední ráz. Na skládce je pořízena fotodokumentace a je o ní sepsán záznam. Uložením pokuty to však nekončí. Přestupci ještě dáme termín k odklizení skládky,“ vysvětlil V. Valenta. Pokud termín splněn není, skládku uklidí Technické služby, které pak náklady na „skládkaři“ vymáhají.


Jak ještě Vladimír Valenta prozradil, problémem Chomutova jsou bezdomovci, kteří se v odpadních nádobách přehrabují, ale nepořádek po sobě neuklízejí. Kontejnery navíc považují za dobrou noclehárnu. „Nedávno jsme přijali telefonát, že v Kadaňské ulici vrčí popelnice. Motohlídka na místě zjistila, že uvnitř si ustal jeden místní zoufalec, kterého statečně hlídal vlastní pes. Nakonec však oba po dobrém levný příbytek opustili,“ dodal Vladimír Valenta.