Hejtman Jiří Šulc požaduje, aby se nákladní doprava částečně odklonila z frekventované silnice I/30 z Ústí nad Labem do Lovosic právě na „sedmičku“. Toto přemístění provozu by mělo vyřešit komplikovanou situaci na přetížené silnici podél Labe. A souhlasí i ministr dopravy.
„Souhlasím s částečným odklonem silniční dopravy na silnici I/7, jejíž problémové úseky byly v letošním roce odstraněny jak v České republice, tak ve Svobodném státu Sasko,“ uvedl ministr dopravy Aleš Řebíček v dopise hejtmanovi Jiřímu Šulcovi.


Jenže problémové úseky na silnici I/7 rozhodně zůstávají a jsou i na Chomutovsku. Komunikace od Chomutova směrem na Louny je zatím jen dvouproudá a stále ve fázi oprav. Celá silnice by měla být zprovozněna až v roce 2011.
Nejproblémovější pro okres Chomutov bude úsek za Chomutovem až k novému kruhovému objezdu na Žatec. „Od obce Hora Svatého Šebestiána je postavena nová komunikace až do Chomutova, kde by snad problém neměl být. Ale v úseku za Chomutovem by problémy nastat mohly,“ říká npor. Lukáš Daněk, vedoucí dopravního inspektorátu v Chomutově. „Tento úsek je už dnes problémový. Již v současné době je silnice velmi zatížená, pokud se připojí kamionová doprava, tak je výsledek nasnadě,“ dodává Lukáš Daněk.


Odkloněním dopravy se přitíží i některým obcím. Například Hoře Svaté Kateřiny, kde už po vstupu do schengenského prostoru vzrostl počet kamionů o několik stovek denně. „Dalšího nárůstu kamionové dopravy se obáváme, ale dokud nebude postavena dálnice D8, nic s tím neuděláme,“ řekl Karel Hejduk, starosta obce.


Dalším momentem k zamyšlení je vybírání mýtného na dálnici D8. Na „sedmičce“ se mýto nevybírá, až za Slaným, kde je komunikace zpoplatněná. To může být pro některé dopravce zajímavé a mohlo by dojít i k přetížení dopravy v této lokalitě.
Zdá se ale, že odhodlání kraje a státu už nic nezastaví. Ředitelství silnic a dálnic už chystá cedule na dálnici D8, které řidiče upozorní na odklonění dopravy. Ministerstvo dopravy se postará o mediální prezentaci zmiňované trasy.