Situace se v nejbližší době nezlepší, naopak možná ještě zhorší.
„V prosinci bude hraniční přechod Hora Svatého Šebestiána na Chomutovsku otevřen pro veškerou kamionovou dopravu. Zatím jej mohli využívat jen regionální přepravci,“ sdělila Jana Malíková, tisková mluvčí ministerstsva vnitra. To přinese na silnici I/7 na Chomutovsku i sousedním Lounsku více kamionů jedoucích z vnitrozemí ČR do Německa a opačně.


Druhým faktorem, který situaci na silnici přechodně ještě zhorší, je i plánovaná výstavba rychlostní čtyřproudové komunikace. V okrese Louny a Chomutov by se měla stavět po jednotlivých úsecích do roku 2010.
Nyní je nejdál příprava stavby mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/27 Most – Žatec a navazující úsek podél zóny Triangle ke křižovatce u Bítozevsi.
„Na obě tyto stavby je v plném proudu výběrové řízení na dodavatele, který ji postaví. Za pár týdnů se může začít stavět,“ sdělil včera Renné Komínek, ředitel chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic.


Právě dopravní komplikace spojené s výstavbou silnice přinášejí další nehody. Důkazem je situace u Bítozevsi, kde se už mimoúrovňová křižovatka staví. K nehodám tam v posledních měsících dochází pravidelně, výjimkou nejsou ani střety s pracovními stroji.
Na druhé straně některé úpravy na této silnici už přinesly zlepšení.
Osvědčil se například zákaz předjíždění na části obchvatu Loun. Na „křižovatce smrti“ na Žatecku se dokončuje kruhový objezd, který by měl zamezit tragickým střetům ve vysokých rychlostech.