Po nezávislém posouzení EIA, kdy jich zbylo v územním plánu obce ze sedmnácti pouhých šest, tamní radnice doufala, že už je se „škrty“ konec. To se ale představitelé obce hrubě zmýlili.
Minulý týden jim krajští úředníci zakázali další. „Údajně stojí v kolizi s biocentrem Novoveské rašeliniště, kde se nesmí nic stavět,“ vysvětluje starosta Karel Hejduk.
Nad tímto rozhodnutím mu však zůstává rozum stát. „Nemá to logiku. Stojí tam les stožárů vysokéko napětí, každých sto metrů je jeden o napětí čtyři sta voltů a to nikomu nevadí. Ale jeden větrník je velký problém,“ rozčiluje se.
Na názor jsme se zeptali také odborníka – pracovnice odboru životního prostředí Ústeckého kraje Jarmily Jandové. „V biocentru by být stožáry vysokého napětí neměly. Plán těchto území se dělal regionálně a proto k tomuto došlo. Tento střet si může vyřešit obec v rámci změny svého územního plánu posunutím jeho hranic. S novým vymezením biocentra by nemusel být problém,“ dává naději.
Z uvedeného plyne〜, že pokud bude problematický větrník stát za hranicemi nového biocentra, odbor životního prostředí stavbu větrníku s nejvyšší pravděpodobností povolí.
„Nebojujeme o větrníky, protože by se nám líbily, ale potřebujeme nové chodníky, čističku odpadních vod nebo například informační centrum a nikdo nám na to nedá. Stavitelé větrných elektráren ano,“ zdůrazňuje důvod starosta Hejduk.