Podle mluvčího severočeských hasičů Lukáše Marvana k potoku hned po ohlášení vyjely hasičské jednotky z Chomutova a z Klášterce nad Ohří. „V potoce byla rozpustná bílá látka a plavaly tam uhynulé ryby,“ uvedl Lukáš Marvan.
 
Hasiči posléze zjistili, že záhadná bílá látka je vlastně splašková voda unikající z nedaleké kanalizace.
Jak včera informovala mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, za únik mohl obyčejný klacek. „Došlo k mechanickému ucpání odtoku z kanalizační komory klackem. Následkem toho se splašky dostaly do přepadu. Rychlým zásahem ihned po nahlášení havárie se naše společnost snažila minimalizovat vzniklé škody,“ nechala se slyšet mluvčí Iveta Kardianová.
 
Podle našich informací se nejednalo o žádnou závažnou havárii, zahynulo jen několik kusů menších ryb.