Všech jednadvacet nových větrníků bude rozmístěno na ploše přibližně 200 hektarů a po dokončení bude jejich celkový instalovaný výkon 42 megawatt.

Nejvhodnější lokalita
Firmě Ecoenerg trvalo sedm let, než získala všechna povolení a souhlasy od úřadů. Vynaloženého úsilí její jednatel nelituje. „Tamní lokalita je pro větrnou farmu přímo ideální. V Měděnci je připojení do elektrické sítě pro 110 kilowat a větrníky nezasahují do blízkosti lidských obydlí,“ uvádí důvod jednatel společnosti Stanislav Buchta. „Stojí na ploše tří zaniklých obcí, které musely ustoupit stavbě Přísečnické přehrady,“ upřesňuje.

Na Rusové bude 35 větrníků

Dvacet čtyři větrníků v lokalitě Rusová není ještě zdaleka konečný počet. V územním plánu je na katastru obce Kryštofovy Hamry počítáno s dalšími třinácti. Zprovoznění všech větrníků přinese podle starosty Františka Henzla do obce nezanedbatelnou finanční podporu, kterou Kryštofovy Hamry pro svůj další rozvoj velmi potřebují.
„V obcích se už léta pořádně nic nedělalo. Chybí peníze. Komunikace jsou v dezolátním stavu, osvětlení na tom není o nic lépe a autobusová doprava do obce také není optimální. Určitě by pomohlo nové dodávkové auto pro svoz školáků,“ udává důvod.


Parametry větrníků
Nové větrníky v oblasti Rusová ční do výšky necelých 120 metrů, stožáry jsou vysoké 78 metrů a využívají současnou nejlepší dostupnou bezpřevodovkovou technologii od německé firmy Enercon. Investora vyšly zhruba na 1,5 miliardy korun a jejich návratnost se odhaduje na přibližně deset až dvanáct let, v závislosti na průměrné rychlosti větru za dané období.
Podle Buchty nebyly na stavbu větrných elektráren poskytnuty žádné dotace a je plně financována z vlastních finančních zdrojů a komerčního úvěru.
“Výstavba větrných elektráren nebyla z naší strany žádnou spekulací. Byla a je to snaha o přispění ke zlepšení životního prostředí v jednom z nejvíce škodlivými exhalacemi postižených regiónů na území Česka. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli je stavět, ještě nebyla státem garantovaná žádná výkupní cena z obnovitelných zdrojů a ani nebyl schválen příslušný zákon na podporu při jejich využívání,“ tvrdí Buchta.


Pro ochránce přírody
Na adresu ochránců přírody uvádí, že při předpokládané roční výrobě asi 103 miliónů kilowat čisté energie, zabrání zdejší větrníky úniku cca 70 tisíc tun oxidu uhličitého, hlavního zdroje skleníkového efektu, který by vznikl při výrobě stejného množství elektrické energie spalováním fosilních zdrojů v tepelných elektrárnách. Životnost větrných elektráren je 20-25 let.
„Pokud nebudou po této době provozu vytvořeny legislativní podmínky pro jejich další činnost, budou veškeré nadzemní části větrníků demontovány a celé území bude vráceno do původního stavu,“ načrtává scenář budoucnosti jednatel společnosti Stanislav Buchta.