Návštěva generálního konzula je součást Dnů ruské kultury a podle vyjádření jednoho z organizátorů, Pavla Karla Markvarta, podnět k setkání vzešel ze strany ruského konzulátu. „S podnikateli v Chomutově chci mluvit o možnosti vztahů s jejich protějšky v Rusku,“ vysvětlil důvod návštěvy Valerij Nikolajevič Sčetinin.


Podnikatelů a zástupců veřejné správy se v jednacím sále chomutovské radnice sešla asi patnáctka. Nejvíce je zajímalo jakým způsobem si mohou vybrat toho správného obchodního partnera a jakým způsobem si například vyřídit vízum pro pobyt na území Ruské federace.
Jak zaznělo během schůzky, nejrychlejší cestou k získání obchodního partnera pro podnikatele z Chomutovska je obrátit se na Obchodní zastoupení Ruské federace. To si vede databázi, do které bude nabídka české firmy zařazena.
„Úkolem konzulátu není, aby vytvářel konkrétní projekty, ale záleží na podnikatelích samotných, aby je vytvořili. Konzulát pak může tyto projekty podporovat,“ řekl Deníku generální konzul Sčetinin.


Spolupráce s Ruskem se ale podle Sčetinina nemusí odehrávat jen na úrovni podnikatelských vztahů, ale spolupráci je možné navázat i v kultuře, zdravotnictví či sportu. K tomu je ale vhodné uzavřít partnerství s nějakým městem v jednom z ruských regionů, tak jak to mají například města na Chebsku.