Na plány za téměř půl miliardy nebude stačit o polovinu menší příjem města.


Velké plány, málo peněz


Při sestavování prvního návrhu rozpočtu na příští rok byli jirkovští radní víc než velkorysí. Zastupitelé tak budou muset velmi rozmýšlet, kde se bude škrtat. A že se škrtat bude, je už nyní jisté. Plánované příjmy na příští rok jsou 253 milionů korun, výdaje 464 milionů. Konečný rozpočet města má být vyrovnaný.


Podle starosty Jirkova Radka Štejnara je schéma návrhu rozpočtu zcela běžné.

„Je to v podstatě souhrn našich přání. Všeho co bychom chtěli,“ vysvětluje. V druhé fázi se podle něj rozpočet přibližuje realitě. Výdaje převyšují příjmy o jednu čtvrtinu. Na konci si musí být plánované příjmy a výdaje rovny.


V současném rozpočtu na příští rok hraje významnou roli plán investic. Kromě IPRM (cca 25,5 milionů) v něm figuruje i rekonstrukce Kludského vily (40 milionů), školní hřiště (20 milionů), dostavba hasičské zbrojnice (6 mil.) či přístavba sociálního zařízení a šaten pro tělocvičnu v Základní praktické škole v Mostecké ulici (4,5 milionu).


Peníze mají směřovat hlavně do infrastruktury


Protože je ve městě potřeba výrazně investovat do infrastruktury, jsou v návrhu rozpočtu i velkorysé plány na chodníky a parkoviště.


Počítá se s novými garážemi (10 milionů) a parkovištěm (500 tisíc) v Mládežnické, výstavbou garážového bloku a komunikace v ulici Na Borku (4 miliony), rekonstrukcí Hornické ulice (5 milionů), vybudováním parkovacích stání před kulturním domem v Ervěnické ulici (2,5 milionu), vybudováním zpevněné komunikace v Březenci (2 miliony).

Nové má být také parkoviště v Alešově ulici a v ulici 5. května (1,2 milionu), lávka přes přivaděč Na Borku (2 miliony), schodiště v Krušnohorské ulici (300 tisíc), odvodnění ulice Ivana Olbrachta (300 tisíc). Z dotace se počítá s úpravami přechodů pro chodce, tedy bezbariérovými nájezdy (300 tisíc).
V rozpočtu se nezapomnělo ani na kulturní a sportovní vyžití. Zkrášlit by se podle něj mělo centrum města nad městskými sklepy (15 milionů). Město by pořídilo dětem hřiště na koupališti na Červeném Hrádku (600 tisíc).


Radní nezapomněli ani na sousední obce. Například v Jindřišské by měl Jirkov podle návrhu investovat dva miliony do rekonstrukce veřejného osvětlení a další milion do obnovy tamní rozhledny.


Co nakonec z prvního návrhu zbyde, bude jasné až začátkem příštího roku. Podle starosty města se však nejvíce bude škrtat v kapitole investic. „Budou se krátit ty investice, kde se dá žádat o dotace,“ míní Štejnar. „Prioritou naopak budou věci, na které se o dotace žádat nedá, což jsou komunikace,“ dodává.


Nad rozpočtem města budou zastupitelé města debatovat celkem třikrát. Teprve poté bude rozpočet definitivní. Poprvé budou zastupitelé na veřejném zasedání diskutovat o rozpočtu již tuto středu.