Konečná podoba rozpočtu Jirkova má být jasná v únoru, po dalším zasedání zastupitelů. Ti by měli ubrat ještě zhruba šedesát milionů, záležet však bude na upřesnění rozpočtového určení daní. Na svém posledním zasedání totiž schválili provizorium, kde počítali s příjmy ve výši tří set šedesáti čtyř milionů a s výdaji ve výši čtyři sta dvaceti pěti miliony. Oproti prvnímu návrhu, kde výdaje téměř o polovinu vyšší než příjmy, se již mnohem více blíží vyrovnanému rozpočtu.

Zastupitelé v druhém návrhu rozpočtu škrtali především v investicích. Objem priortiních investic, mezi které patří například rekonstrukce Kludského vily (cca 40 milionů), opatření pro úspory energií ve školách či projekty v rámci IPRM (25,5 milionů) se snížili na necelých devadesát milionů. Kromě škrtů však přibyly peníze i v kapitole příjmů.

Ostatní akce, které nejsou pro město tak důležité, se mohou foinancovat během roku, pokud se podaří sehnat peníze navíc, například od sponzorů či z nově vypsaných dotačních titulů.