Štejnar: Všechny návrhy občanů k integrovanému plánu rozvoje města uvítáme


Proč jste vybrali právě tato sídliště? Proč jste se nezaměřili například na Jirkov- střed?


Je to dané. Podle podmínek to musí být oblast, která je nejvíc problémová. U Chomutova to byly například Vinohrady, kvůli zátěži bývalých kasáren.


Proč chcete do IPRM zahrnout i oblast u Podniku služeb?


To je také jedna z podmínek. V plánu musí být také nějaká lokalita s určitou nezaměstnaností.


Můžete prozradit co by mělo IPRM zahrnovat?


Bude tam počínající etapa hřiště u základní školy Krušnohorská, veřejné osvětlení, dětská hřiště, stěhování Paraplíčka. IPRM pomůže i společenství vlastníků jednotek, součástí bude dotace na zateplení panelových domů. Samozřejmě zahrneme do plánu i volnočasové aktivity. Je toho hodně.


Takže společenství vlastníků jednotek si také přijdou na své? Jak se můžou zapojit?


IPRM pomůže se zateplením domů a s výtahy. Společenství mohou dávat návrhy s tím, jak si to představují. Když to bude dobrá myšlenka, bude se o tom diskutovat. Návrhy mohou dávat i ostatní. Díky IPRM dochází k větší komunikaci s občany.


Nemáte strach, jak to bude vypadat s komunikací s lidmi? Chomutov měl v této oblasti problém.


Dělali jsme už sezení s městskou policií, kde jsme se již od třetí schůzky bavili na toto téma. Přímo společenství vlastníků jednotek, která teď vznikají díky prodeji bytů, se chodí ptát. Budou ještě dělána další sezení s městskou policií, kde budeme informovat.


Kam mohou občané Jirkova dávat své návrhy?


Mohou je posílat mailem, nebo odnést přímo na podatelnu městského úřadu.


Už nějaké návrhy dorazily?


Dokonce dorazila zpracovaná mapa od jednoho občana. Musím říct, že velice dobře. Koresponduje s našimi představami. Jediné co nebral autor v potaz bylo vlastnictví pozemků. Některá místa, v ní zpracovaná, nepatří městu. Nemůžeme předpokládat, že přijdou tisíce názorů. Tolik lidí se o to nezajímá. Každý návrh ale uvítáme.


Můžete získat až sto dvacet milionů. Jste připraveni na protifinancování?


Jsme připravení. I kdybychom museli jít do úvěru.


Není září, do kdy se mají projekty odevzdat, trochu šibeniční termín?


Možná se budou ještě měnit podmínky. Něco se proslýchá. Je možné, že dojde i ke změně termínu. Pracujeme podle toho, jak jsou podmínky nastaveny nyní.