Je to hodně nebo málo? Jsou tyto částky srovnatelné? Na naše otázky odpovídá primátorka města Chomutova Ivana Řápková.
 
Jak hodnotíte Chomutovskou Noc módy z pohledu dražby ve prospěch Fondu ohrožených dětí?
Chomutovská noc módy je kulturně-společenská událost svým významem zcela ojedinělá. Výtěžek dražby přesahující částku tři sta tisíc korun považuji za více než úspěšný, ale dražba byla jedním z bodů programu, stejně jako módní přehlídka nebo výjimečná možnost pro desítky mladých tvůrců různého zaměření prezentovat své práce před stovkami diváků. Ohlasy, které jsem zaznamenala, vypovídají o tom, že náš záměr zkombinovat všechny rozměry večera se nám podařilo naplnit.
 
Šly na charitu peníze pouze z této dražby nebo i z vybraného vstupného, z krajské finanční podpory či ze sponzorských darů?
Naším záměrem bylo věnovat Klokánku výtěžek dražby. Vybrané vstupné i finanční pomoc sloužily na pokrytí nákladů spojených s organizací této akce a na zajištění propagace mladých umělců.
 
Můžete vyčíslit, na kolik přišlo uspořádání Chomutovské Noci módy celkově a zda na ni přispívalo i Statutární město Chomutov?
Přibližně na 750 tisíc korun. Rozpočet města tato akce nezatížila, všechny potřebné finanční prostředky jsme získali prostřednictvím sponzorské pomoci či dotací.
 
Částka 304 tisíc korun, která se podařila získat pro Klokánek, je poměrně vysoká. Ale nemyslíte si, že by třeba bylo lepší podpořit jej jiným způsobem? Třeba přímo z krajské podpory bez tak rozsáhlé a nákladné akce?
Podobný večer jako Chomutovská noc módy se konal i loni a byl úspěšný. Proto jsme s ním počítali také pro letošní rok. Při přípravě letošní akce jsme do programu poprvé zapojili i mladé chomutovské výtvarné umělce a dražbu děl jejich profesionálních kolegů s charitativním účelem. Mladých lidí, kteří se podíleli na tomto večeru, je téměř osmdesát. Není jim mnohdy ani dvacet a přesto byli součástí toho všeho. I to bylo smyslem akce. Krajský úřad i naše město neziskové organizace podporují, ale my jsme chtěli zapojit také další lidi. Chtěli jsme, aby si zapamatovali, že je v Chomutově další zařízení, kterému je možné pomáhat. A jak zjišťuji, to se nám povedlo. Bylo by tedy krátkozraké uvažovat pouze v rovině přesunu nějaké sumy peněz z jednoho účtu na druhý. Lidi, kteří mají možnost pomoci potřebným, je třeba k tomu ponouknout. Takže způsob, který jsme pro pomoc Klokánku zvolili, považuji za vhodný a perspektivní, navíc je transparentní a ve vyspělých zemích vycházejících z evropských kulturních tradic, mezi něž se chceme počítat, naprosto běžný.