Nový zimní stadion se může začít stavět už letos v prosinci

Město získalo plnou částku, o kterou žádalo. Dá se to označit jinak než úspěch?


Zatím nám výsledek nebyl oficiálně sdělen, ale podle dostupných informací město získalo veškeré dotace, které žádalo. Pro Chomutov je to velmi výrazný úspěch , který ho posune o velký kus dopředu.


Nelitujete teď posledních změn ve financování IPRM, kdy jste snížili své požadavky a naopak zvýšili svůj podíl? Nemohli jste získat ještě o těch šedesát milionů víc?


Tento požadavek byl signálem toho, že město nemuselo získat dotace v maximální výši, které v IPRM požadovalo. Zároveň dostalo šanci, říci si, u jaké investiční akce je pro něj nejvhodnější snížit nároky na dotaci. To, že byl takto upravený IPRM schválen, je důkazem toho, že jsme udělali dobře.


Co bude teď dál?
Zatím máme schválený plán jako celek. Hned po vyhlášení výzvy (mělo by to být letos v listopadu) podáme první tři konkrétní projekty. Začne výstavba zimního stadionu, na kterou je už vydáno i stavební povolení. Počítáme, že v prosinci se začne stavět.


A kdy se budou stavět další plánované objekty?


Do tří týdnů chceme vyhlásit výběrové řízení na stavbu tréninkové hokejové haly a šaten, souběžně s tím se bude budovat infrastruktura pro celý areál. Letní stadion plánujeme stavět v polovině roku 2009 a stavba by měla trvat rok. Kulturní centrum a oddychové centrum je plánováno na rok 2010.


Dotace město dostane vždy až po stavbě, takže bude potřeba velká počáteční investice. Má město zajištěné financování?


Chceme využít revolvingového úvěru ve výši 450 milionů korun. Dalších 180 milionů máme jako volné prostředky a pak je vždy k dispozici aktuální přebytek – většinou 70 až 100 milionů korun.Také ale chceme, aby firmy, které se budou o zakázky ucházet, nabídly samy způsob financování stavby.


Takže vyhrají ty firmy, které nabídnou, že budou stavět za své a město pak zaplatí po dokončení?


To se takhle říct nedá. Bude to jedno z kritérií při hodnocení, ale budou i další, například cena.