Můžete na začátek vysvětlit, co všechno spadá do působnosti městského psychologa?


Pole mé působnosti se dá rozdělit do několika částí. Čtyři hodiny denně působím na všech základních školách v Jirkově,včetně základní školy praktické.Na živnostenský list pak působím v domovech s pečovatelskou službou. Každé úterý jsem od 12.30 hod.v objektu „noclehárny“, ul. Boženy Němcové, kde poskytuji bezplatné psychologické poradenství pro veřejnost.Ve čtvrtek jsem zde také,ale klienti si tuto službu platí.


Zejména kvůli školám vás město najalo. Už jste tam řešil nějaké problémy?


Řešil jsem problémy, které považovali pedagogové za důležité.


O co se jednalo?


Šlo o výchovné problémy, šikanu, hyperaktivitu, nepozornost a s tím spojené problémy školáků.


Jak vás děti přijaly, jak na vás reagují?


Nemám problém s někým komunikovat. Berou mě, jako člověka zvenčí. Byl jsem i na hospitaci v hodině, kde jsou děti se sklonem k šikaně a jak to v takových případech bývá, chovali se na vzorně.


Setkal jste se již s negativním, nebo odmítavým postojem, ať už od rodičů školáků nebo přímo od nich?


Všechny děti se nakonec rozmluví a uvědomují si, proč na konzultaci jsou. Této možnosti využívají i rodiče těchto žáků,kteří dříve tyto služby odmítali.


A jak vás přijala opačná generace? Využívají už vašich služeb senioři?


Zde má činnost spočívá v seznamování s prostředím, pracovníky, abych věděl kdo, co a jak dělá. Problémy seniorů souvisí nejčastěji s adaptací, stresem, depresemi a změnou jejich zdravotního stavu.


V jakých případech vás mohou vyhledat ostatní Jirkováci?


Mohou přijít s jakýmkoli problémem,který se týká problémů v rodině, závislostí na drogách, kouření či alkoholu. Tyto problémy zatím převažují.


Už vás lidé navštěvují? Vědí o vás?


Za měsíc mě navštívilo devět lidí, někteří dokonce opakovaně. Pozoruji, že zájem o tyto služby má vzrůstající tendenci.