„Rada České televize, která se reportáží, na základě stížnosti právníka zastupujícího chomutovskou radnici, zabývala, informovala, že reportáž porušila kodex ČT,“ informuje mluvčí magistrátu. S tímto tvrzením však zásadně nesouhlasí samotná Česká televize.

„Tvůrci pořadu jsou si jistí správností všech zveřejněných informací. Podle dostupných zpráv z průběhu zasedání Rady ČT, jejich věrohodnost nezpochybnili ani členové rady,“ oponuje mluvčí České televize Ladislav Šticha.


Výsledky zasedání Rady ČT, jež proběhlo ve středu, zatím nejsou zveřejněny. Známy tedy nejsou ani důsledky případného provinění. Před časem však hodnotil stejný pořad Etický panel České televize na popud generálního ředitele. Jeho výsledky známy jsou, podle něj k pochybení nedošlo.

“Po důkladném posouzení doprovodných dokumentů a po projekci reportáže Etický panel došel k závěru, že reportáž není ve svém celku v rozporu s etickými zásadami investigativní žurnalistiky. V reportáži byl dán stěžovateli opakovaně prostor k vyjádření, ten ho však dostatečně nevyužil,“ stojí v stanovisku Etického panelu.


Generální ředitel ČT Jiří Janeček by měl podle vedení města prošetřit okolnosti natáčení a přípravy reportáže a vyvodit z porušení kodexu patřičné závěry. O jakémkoli vyvozování důsledků, však Česká televize zatím neví.