„Další protestní akce se bude konat právě v tomto malém severočeském městě. A nebude rozhodně poslední na Chomutovsku.“ To stojí v emailu, který dostala naše redakce.

Malým městem je myšlen Jirkov. Pisatel je anonymní, představuje se jako mluvčí Autonomních nacionalistů Chomutovska. S redaktorem odmítl osobní či telefonický kontakt, prý zatím. Drží se emailové korespondence. Nicméně na doplňující otázky, které se týkaly formy či místa akcí radikálů, do uzávěrky neodpověděl.

Právě přívrženci Autonomních nacionalistů narušili pokojnou romskou demonstraci na náměstí 1. máje v Chomutově a mezi demonstrující vhodili světlici a dýmovnici. V textu kromě jiného dotyčný také zmiňuje, že provokace na romské demonstraci byla prvním krokem, další mají následovat.

Tato radikální skupina, ve které jsou sdruženi příznivci extrémní pravice, není oficiálně registrována. Aby se vyhnula problémům s českými zákony, své postoje a aktivity propaguje na internetových stránkách s americkou doménou. V USA v tomto ohledu vládne prakticky neomezená svoboda slova. Obsah stránek, který by v Česku narazil, tam může být bez omezení publikován.

Zřejmě i to je důvod, proč pisatel nechce vystoupit z anonymity, pokud opravdu k Autonomním nacionalistům patří. Otázkou také je, kolik členů má chomutovská buňka Autonomních nacionalistů členů. Podle odborníka na extremismus Miroslava Mareše mají ale nacionalisté na severu Čech silnou personální základnu. Není tedy vyloučeno, že opravdu nějaká chomutovská organizace existuje.

Nacionalisté také spolupracují s oficiální Dělnickou stranou, jsou s ní propojeni i personálně. Ta podle svého místopředsedy Petra Kotába rovněž „určitá“ akce chystá.

Zda mají lidé na Chomutovsku čekat policejní manévry podobně jako v Ústí či Janově, tak zůstává otevřené.