„V zooparku nezůstanu, v současné atmosféře si to neumím představit. Podle toho, kdo bude pověřen řízením zooparku, se s ním budu snažit domluvit na ukončení pracovního poměru dohodou nebo výpovědí,“ uvedl včera Přemysl Rabas, který se v neděli vrátil do republiky po týdenní parlamentní cestě po Vietnamu. Vrátil se do vzrušené atmosféry, kterou rozpoutalo rozhodnutí radních odvolat ho z funkce ředitele zooparku. Odvolávací dopis si převzal včera na magistrátu.
Jeho odvolání je platné k dnešnímu dni, dnes už je tedy pouze zaměstnancem zooparku. Vedením zooparku by měl být pověřen Roman Smetana, někdejší Rabasův zástupce. Včera se na tom dohodli radní. Mezitím rada města vypíše na tuto pozici výběrovém řízení.
Co bude Rabas dělat dál? „To je pro mě trochu předčasná otázka, ale minimálně budu pokračovat ve své práci poslance. Na druhou stranu politickou kariéru si budovat nechci, nepočítám ani s tím, že bych v příštích poslaneckých volbách znovu kandidoval,“ uvedl. Prý si bude hledat spíš práci v jemu blízkém oboru. „Může to být v jiné zoologické zahradě nebo mě láká ekologické vzdělávání. Nějaké nabídky už mám, ale zatím je předčasné je upřesňovat nebo mezi nimi vybírat,“ dodal.

Rabas nesouhlasí s důvody, kvůli kterým ho radní z funkce odvolali a označil je za nedostatečné. Jaké konkrétně má námitky? (uvádíme v přehldné podobě, důvody vedení města jsou vyňaté z tiskové zprávy magistrátu)

1.) Vedení města: Opakovaly se stále stejné chyby v hospodaření a nebyly opraveny ani v případě, že auditorská firma uvedla, jakým způsobem je třeba opravy provést.
Rabas: Ano, výhrady auditora k našemu rozpočtu byly, a to k hospodaření za roky 2003 a 2004. Naše tehdejší ekonomka nedokázala během následujícího roku zavést do hospodaření všechna doporučení auditora a proto jsme sáhli k personální změně a přijali ekonomku novou. Od té doby jsou všechny audity bez výhrad. Na radě se ale o tomto problému nikdy nejednalo, nijak jsem za to nebyl trestán.
2.) Vedení města: Ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který se zaměřil na kontrolu dotací zoologickým zahradám v předchozích letech, vyplývá, že se zoopark dopustil řady chyb, například že záměrně předložil ke kontrole zfalšovanou smlouvu. „Opakovaně byla také porušována rozpočtová kázeň, a to neoprávněným čerpáním financí,“ shrnula Řápková.
Rabas: Jde o kontroly za roky 2004 a 2005, kde opravdu byly zjištěny nedostatky, ale tehdy jsem za ně nijak trestán nebyl. Šlo o dva případy – jednou jsme fakturovali začátkem ledna věci, které měly být podle stanoviska ministerstva životního prostředí vyfakturovány do koncem roku. Šlo o formální pochybení účetní.
Druhý případ byl také jen administrativní chybou. Při instalování infoboxů jsme se rozhodli, že místo plánovaných čtyř malých nainstalujeme pouze jeden velký. Cena byla stejná, využití peněz také, ale měli jsme požádat o souhlas ministerstvo životního prostředí, a to jsme neudělali. Tím pádem jsme se dostali do rozporu s podmínkami přidělení dotace od ministerstva. Měli jsme vracet dotaci a navíc zaplatit vyměřené penále, dohromady šlo asi o 650 tisíc korun. Ale když jsme na ministerstvu financí požádali o odpuštění platby s tím, že šlo opravdu jen o formální pochybení, drtivou většinu vyměřené částky nám odpustili a platili jsme jen 27 tisíc korun.
Ke zfalšované smlouvě – vůbec nevím, o co může jít, o ničem takovém nevím. A až zjistím, kdo tuto informaci paní primátorce podstrčil, tak na něj podám trestní oznámení.
3.) Vedení města: Město má výhrady také k tomu, že Rabas včas neinformoval o změnách vstupného, například tak, jak to učinil v roce 2004. „O zvýšení vstupného jsme se 1. dubna dozvěděli z médií, a to je pro nás jako pro zřizovatele nepřípustné. Pana ředitele jsme vyzvali, aby vstupné vrátil na původní výši do doby, než bude tento krok projednán radou města. Pan Rabas ale na tyto výzvy nereagoval,“ informovala primátorka.
Rabas: Město jsme informovali standardní cestou – svodkou na dvě e-mailové adresy, na které posíláme informace už dlouho. Bylo to v pátek s tím, že nové ceny měly platit od pondělí. Uznávám, že to mohlo být lépe a dřív, ale rozhodně není pravda, že jsem vůbec neinformoval.
Na výzvu ke vrácení vstupného jsem reagoval tak rychle, jak to šlo. Ve čtvrtek jsem převzal výzvu, ten den se konalo jednání a na něm jsem řekl, že to uděláme, ale nejde to z hodiny na hodinu, protože musíme pozvat člověka na přeprogramování pokladen.
Vedení města: O těchto chybách se s Přemyslem Rabasem snažili mluvit jeho kolegové zastupitelé ze všech tří koaličních stran na schůzce minulý čtvrtek. Snahou zastupitelů bylo interně vyřešit problémy s řízením zooparku. Pan Rabas však toto jednání ukončil svým odchodem se slovy „pošlete mi odvolací dopis“.
Rabas: Říká se B, ale neříká se A. Byl jsem vyzván, abych se veřejně omluvil, že jsem neinformoval město o zvýšení vstupného. To jsem odmítl, protože jsem se nehodlal omlouvat za něco, co nebyla pravda. Jak už jsem vysvětloval, mohlo to být lépe, mohlo to být dřív, ale město jsme rozhodně informovali. Když jsem tohle odmítl a oni trvali na svém, řekl jsem, že pokud jim zrovna na tomhle tolik záleží, tak ať mi pošlou odvolávací dopis.
4.) Vedení města: Většina radních se domnívá, že chyb v řízení organizace se Přemysl Rabas mohl dopustit i kvůli své velké vytíženosti. Práce poslance je totiž časově těžko slučitelná s řízením organizace, která má 62 zaměstnanců a hospodaří s 31 milionovým rozpočtem. „To je již poměrně slušně velká organizace, která si žádá manažera se stoprocentním nasazením a odpovídajícími výkony,“ poznamenala primátorka.
Rabas: Za dva roky, kdy jsem poslancem, se zooparku zvýšila návštěvnost i celkové příjmy. Nevím o žádném negativním dopadu na zoopark. Když se budeme bavit o pracovních dnech, tak ty trávím tak půl na půl v poslanecké sněmovně a v zooparku. Ovšem v zooparku trávím také víkendy. Moje pracovní vytíženost se projevuje spíš na úkor rodiny.