Toto místo přitom patří k nejfrekvento­vanějším z nedostavěných úseků silnice. A tím pádem i k nejnebezpeč­nějším s velkým výskytem závažných dopravních nehod.

V současné době ŘSD plánuje, že stavbu úseku mezi Slaným a P. Týncem zahájí v roce 2013 a dokončí v roce 2017. „S ohledem na složitost stavby a vzhledem ke komplikovanému vypořádávání majetkoprávních vztahů je reálné očekávat vydání územního rozhodnutí a nabytí jeho právní moci zhruba v polovině roku 2010. Následně do konce roku 2011 je možno zpracovat a projednat dokumentaci pro stavební povolení, které by pak mělo být vydáno v první polovině roku 2012,“ vysvětlila Martina Vápeníková, mluvčí ŘSD. „Kvalitní přípravou chceme minimalizovat riziko odvolání do těchto správních aktů, neboť zdlouhavé odvolací řízení by znamenalo zpoždění proti předpokládaným termínům,“ dodala s tím, že z hlediska vlastní realizace stavby, která má být zahájena na jaře v roce 2013, není stavebně problém zkrátit lhůtu výstavby tak, aby mohlo dojít ke zprovoznění dříve než v roce 2017. „Ovšem za předpokladu, že se podaří najít dostatečné finanční zdroje,“ připomněla.

Tento úsek silnice je v současné době navržen do seznamu české infrastruktury, která by měla být financována z operačního programu doprava Evropské unie. Stejně tak jako většina dalších částí silnice R7 v Ústeckém kraji.

Rychlostní silnice R7 povede mezi Slaným a Panenským Týncem v trase současné komunikace – budou k ní přistavěny dva pruhy. Jen u Lotouše bude postaven severovýchodní obchvat obce. Všechny mosty na současné trase budou zrekonstruovány, jeden stržen a postaven nový. Zároveň by tam mělo vyrůst devět protihlukových stěn o celkové délce přesahující pět kilometrů. Dostavba silnice na čtyřpruh má stát tři miliardy korun.

Termíny výstavby jednotlivých úseků silnice R7 se neustále protahují. V současné době je čas na přípravu stavby silnice mnohem delší, než doba potřebná k její vlastní výstavbě. ŘSD má hlavně problémy s výkupy pozemků. Někteří majitelé je nechtějí prodat za ceny, které stát nabízí. „Problémy s výkupy pozemků na všech našich stavbách jsou trvalého rázu. Dochází proto k jejich vyvlastňování,“ uvedl Václav Filip, náměstek pro výstavbu ŘSD Chomutov. Proces vyvlastňování je zdlouhavý, přípravu stavby to značně komplikuje.

V současné době se na R7 staví tři úseky v délce téměř devět kilometrů. Jedná se o obchvat Sulce na Lounsku, mimoúrovňovou křižovatku Vysočany na hranici Žatecka a Chomutovska a navazující úsek k Bítozevsi. V příštím roce na tyto úseky má navázat stavba silnice do Chomutova kolem Droužkovic a na druhou stranu k Postoloprtům. V roce 2010 se má podle nynějších plánů ŘSD přikročit k rozšíření obchvatu Loun na čtyřpruh a k výstavbě navazujícího úseku kolem Chlumčan. Jako poslední se počítá se zahájením dostavby obchvatů Postoloprt a Panenského Týnce – oba úseky se mají začít stavět na konci roku 2010 s termínem dostavby konec roku 2012.