Prunéřovská elektrárna vypustila do ovzduší 10,1 milionu tun oxidu uhličitého. Kompletní exhalace z dopravy v roce 2006 činily 18,4 milionu tun, z toho polovina připadla na osobní automobilovou dopravu.


Energetický koncern slibuje nápravu. „Část elektrárny Prunéřov projde obnovou a druhá bude zcela odstavena. Emise oxidu uhličitého produkované v Prunéřově se tak sníží o polovinu,“ říká mluvčí ČEZ Eva Nováková.