Ve druhé polovině roku 2008 tak budou uvedeny do provozu dva bloky o celkovém výkonu 400 MW a současně zahájíme modernizaci druhé poloviny elektrárny,“ říká Otakar Tuček, ředitel Elektráren Tušimice a Prunéřov.
Co se týče Prunéřova, jehož obnova přijde na řadu později, má ČEZ už téměř dokončeno podání EIA – posouzení vlivu na životní prostředí. Obchodně jsou pak již podepsány smlouvy na dodávky kotlů s Vítkovicemi a turbín se Škodou Power. V pokročilém stádiu je jednání s dodavatelem odsíření Austria Energy, mělo by skončit podepsáním smlouvy ještě v tomto roce. „Ve všech případech jsou dodavatelé technologií stejní jako pro Tušimice. Při podpisu smluv jsme totiž uváděli jako opci Prunéřov. Generálním dodavatelem obou modernizací je Škoda Praha Invest,“ uvedl dále Otakar Tuček.


Modernizace obou elektráren spočívá hlavně v tom, že ČEZ přizpůsobí zařízení očekávané kvalitě paliva. To bude podstatně horší než současné.
Dalším parametrem je, aby zařízení bylo schopno provozu po dalších 25 až 30 let. To je hranice jeho ekonomické i technologické životnosti, protože za tu dobu se dostane technika natolik kupředu, že nebude mít cenu dál nyní modernizované bloky udržovat v provozu.