Podle něho je klasické vyučování ve třídách nejméně efektivní ze všech dalších způsobů výuky. Notebooky to mají zvrátit.
„Vyučující přiblíží studentům probíranou látku například prostřednictvím powerpointové prezentace,“ dodává Jan Lacina.
Celkem třicítka notebooků bude na studenty chomutovské průmyslovky čekat od září v jejich učebnách. Škola počítače nakoupila díky penězům z projektů.