„Současný stav okresního soudu je 114 přísedících, z toho je 38 důchodců. Vzhledem k jejich zastoupení, které činí třetinu z celkového počtu, tedy převažuje starší věková skupina.Od začátku roku 2006 ubylo jedenáct členů, osm zemřelo a tři odešli,“ upřesnil počet a věk přísedících místopředseda Mgr. Václav Lintner a dodal, že od roku 1992 zasedají převážně v trestním senátě a v pracovněprávních sporech na občanskoprávním oddělení.


Dříve bylo potřeba i kolem dvou set přísedících. Spotřeba od loňského roku sice poklesla, avšak senát si s ní vystačí. „Naplnit stavy není žádný problém. Přesto, že tato funkce je dobrovolná, má o ni zájem poměrně dost lidí,“ dodal Mgr. Lintner.


Přestože předseda senátu vede soudní řízení, mají všichni členové stejnou váhu hlasu. „Stává se, že ve tříčlenném senátu mohou přísedící předsedu přehlasovat a on se jim podřídí,“ doplnil místopředseda Lintner.


Sociální složení přísedících je velmi pestré, jejich kvalitu je obtížné zobecnit. „ Působí zde jak učitelé a inženýři, tak dělníci. Je to velmi různorodé. Setkal jsem se již s tím, že v některých případech dost pomohou i laici, kteří právu a odborným předpisům vůbec nerozumí. Jsou to lidé znalí ve svém oboru a profesi, mnohdy jako přísedící položí zajímavé otázky, které pomohou ve vyřešení dané problematiky – například v oblasti Českých drah nebo šachet,“ poznamenal ke vzdělání přísedících místopředseda.