Atmosféra

V sále se sešly asi tři stovky Chomutováků. Některé z nich rozladila už úvodní prezentace, která byla zaměřená na odborné pozadí projektu a dotačního programu. Tudíž připomínala víc odbornou přednášku než prezentaci pro veřejnost.

„Já jsem nepřišel na školení,“ nadával první odcházející. „Kdybyste byl kantor, nikdo ze studentů by vám nerozuměl. Mělo by to být jasné a stručné, místo toho mám pocit, že se nás jenom snažíte úmyslně otrávit,“ skočila řečníkovi do přednesu další žena.

Atmosféra v sále pak byla nějakou dobu hodně napjatá. Někteří lidé nahlas komentovali pokračující prezentaci nebo řečníka přerušovali svými připomínkami rovnou do mikrofonu, přestože diskuze měla proběhnout až na závěr. Když se moderátor akce snažil vrátit program do předepsaných kolejí, vysloužil si od další z diskutujících připopomínku, že by měl snížit aroganci ve svém hlase. Moderátor se pak několikrát omluvil.

Situace se uklidnila až poté, co moderátor požádal, aby lidé s dotazy počkali až po skončení všech tří prezentací. Klíčová byla ta třetí – v níž vedoucí odboru rozvoje Petr Chytra představil celý projekt v počítačové vizualizaci.

Fakta I – Co tam bude?

Co vyplynulo z té nejdůležitější prezentace? Chomutov chce v prostoru bývalých kasáren postavit nový zimní stadion, fotbalový stadion s atletickou dráhou a kulturně společenské centrum se dvěma kinosály.

Na místě dnešních zahrádek má potom vzniknout oddychové a relaxační centrum pro vodní radovánky, parkoviště a nová vstupní brána do Kamencového jezera.

To všechno by mělo být postaveno v letech 2007 – 2013.

Fakta II – Jak to funguje?

A co se dalo vyčíst z dalších příspěvků? Město má jedinečnou šanci získat stovky milionů korun z Evropské unie. Musí kvůli tomu vypracovat Integrovaný plán rozvoje města, který bude obsahovat velké projekty (minimální objem jednoho projektu je 25 milionů korun). Chomutov už na něm pracuje od roku 2006.

Společně s Chomutovem bude o dotace usilovat také dalších pět měst z Ústeckého a Karlovarského kraje. Podle hlavního projektového manažera IPRM Miloslava Hýska má Chomutov před ostatními náskok. Jednak má plán už hodně rozpracovaný a za druhé jsou jeho projekty umístěné z velké části v zóně, která je dnes mrtvá (bývalé kasárny), což je pro hodnocení celého plánu výhodou.

Důležité pro celý projekt je, aby radnice při projektu komunikovala s občany. Smyslem zvoleného dotačního programu je totiž zlepšit život lidem z města, nikoli třeba posílit cestovní ruch.

Pokud celý plán městu projde, bude mít vyčleněné peníze a může začít podávat jednotlivé projekty.

Diskuze – kritika

V diskuzi, která proběhla na závěr celého večera, dominovala kritika. Vystoupili lidé, kteří přijdou o své zahrádky u Kamencového jezera, zazněly dotazy na to, zda tak obrovský areál město „utáhne“, jestli to bude znamenat konec pro staré městské lázně, zda město postavené objekty někomu nepronajme či jestli jezero neztratí svůj specifický přírodní ráz.

Většinu otázek přítomní zodpověděli, byť ne vždy byly lidé s odpovědí spokojení. Město by nemělo na provoz areálu nijak doplácet, naopak bude šetrnější než stávající provozy. Demolice starých městských lázní je sice jedna z variant jejich budoucnosti, ale v současné chvíli se prý o této možnosti neuvažuje jako o reálné. Stejně tak ani o pronájmu budoucích staveb.

Nutno dodat, že v sále byli i příznivci projektu, i když o sobě dali vědět jen párkrát potleskem při prezentaci plánu. Stejně tak některé otázky kritiků byly zcela mimo rámec představovaného projektu.