Po nové přeložce Chomutov – Křimov – Hora Svatého Šebestiána, která navazuje na obchvat města, se může jezdit už bezmála dva měsíce. Přesto třeba na Pražské ulici je směr po takzvané sedmičce vytyčený přes centrum Chomutova, byť se škrtnutý nápisem Chemnitz. Málo pozorný řidič jedoucí od Prahy se tak může lehce splést a držet se staré trasy. Důsledkem toho pak tráví několik zbytečných minut na přecpaných městských křižovatkách.


Podle našich zjištění značení má v tomto případě na starosti Ředitelství silnic a dálnic, které je také zadavatelem stavby celé přeložky. „Ano, o značení, které je třeba vyměnit, víme,“ přiznává se k zodpovědnosti Renné Komínek ze zmíněné společnosti. Jak dále uvedl, ŘSD nyní čeká na vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, které by mělo výměnu značení úředně posvětit.


O vyjádření jsme včera požádali i druhou stranu. „Krajský úřad stanoví směrové značení pro silnice I. třídy na návrh, který podává zpravidla správce komunikace (ŘSD – pozn. red.), a to vždy se souhlasem dopravního inspektorátu,“ vysvětluje mluvčí Krajského úřadu Ústeckého kraje František Janačík.

„Přibližně do jednoho týdne by mělo být do Chomutova svoláno jednání všech zainteresovaných složek. Očekáváme, že výsledkem bude návrh optimálního dopravního značení s potřebným souhlasem policie a správce komunikace,“ dodal.


Celková délka nového úseku Křimov-Chomutov, který by měl zbavit město zbytečné dopravy, je 6,8 kilometru. Napojuje se na dříve zrekonstruovanou silnici vedoucí k německým hranicím. Náklady na jeho stavbu dosahují výše 3,1 miliardy korun. Obchvat Chomutova se má v budoucnu napojit na mimoúrovňovou křižovatku poblíž obce Vysočany. Celá nová rychlostní silnice I/7 má vést od hranic s Německem až do Prahy.


„Přibližně do jednoho týdne by mělo být do Chomutova svoláno jednání všech zainteresovaných složek. Očekáváme, že výsledkem bude návrh optimálního dopravního značení s potřebným souhlasem policie a správce komunikace,“ dodal.
Celková délka nového úseku Křimov-Chomutov, který by měl zbavit město zbytečné dopravy, je 6,8 kilometru. Napojuje se na dříve zrekonstruovanou silnici vedoucí k německým hranicím. Náklady na jeho stavbu dosahují výše 3,1 miliardy korun. Obchvat Chomutova se má v budoucnu napojit na mimoúrovňovou křižovatku poblíž obce Vysočany. Celá nová rychlostní silnice I/7 má vést od hranic s Německem až do Prahy.