První z loňských nehod se stala 19. března mezi odbočkou Chomutov město a Jirkovem, kde se srazil osobní vlak s osobním autem a došlo k zranění 22letého řidiče. K druhé nehodě došlo dne 11. září v Chomutově na vlečce Ferony, kde se střetl manipulační vlak s osobním autem na přejezdu s výstražnými kříži a dvě osoby v autě utrpěly zranění. V roce 2008 dosud ještě k žádné nehodě na železničním přejezdu na Chomutovsku nedošlo.


Vedoucí dopravního inspektorátu v Chomutově Lukáš Daněk k nehodovosti na přejezdech říká: „Řidiči by měli respektovat světelná výstražná zařízení a v žádném případě nesmí vyjíždět, když jsou závory ještě v pohybu.“


Přesto, že se počet nehod v posledních letech snižuje, dlouhodobé statistiky jsou jasným ukazatelem toho, že nehodovost mají na svědomí v drtivé většině nezodpovědní řidiči.


Nejčastějším přestupkem při společných akcích Policie a Drážní inspekce se ukazuje nedodržování nejvyšší povolené rychlosti jízdy přes železniční přejezd i o více než 20km/hod. Dalšími nejčastějšími faktory, které se podílejí na nehodovosti na přejezdech jsou: nerespektování výstražného světelného zařízení, předjíždění a přecházení přes přejezd těsně před předjíždějícím vlakem.


Mezi další příčiny nehod se řadí přejíždění kolejí na místě, kde je to zakázané a přejezd je určen pouze pro pěší a vozidla integrovaného záchranného systému, dále nezastavení před značkou STOP či nerespektování výstrahy na přejezdu.


Řidič nesmí vyjíždět na železniční přejezd je-li dávána výstraha světelnými signály přejezdového zabezpečovacího zařízení, výstraha zvukem houkačky nebo zvonku a když jsou závory sklopeny nebo se zdvihají.


Drážní inspekce se snaží o osvětu a prevenci, jak předejít nehodám. V současné době například distribuje do autoškol nedávno dokončený film „Řidič postrach přejezdů“, relizovaný společně se Slovenskými železnicemi a připravuje kampaň do základních škol „Hurá na cesty“, která bude zaměřená na žáky 2.tříd a učební materiál ve formě interaktivních tabulí.

Na přejezdu třicítkou? Řidiči to často ignorují


Drtivá většina nehod, které se stanou na železničních přejezdech, je zaviněna samotnými motoristy. Jen při poslední velké kontrolní akci loni na jaře policie zjistila pochybení u každého patnáctého řidiče.


„Nejčastěji se jednalo o porušení maximální povolené rychlosti, policisté ale zaznamenali také nezastavení před značkou Stop a nerespektování výstrahy na přejezdu,“ potvrzuje náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jan Kučera. Většina řidičů ignoruje fakt, že ve vzdálenosti 50 metrů před kolejemi mohou jet rychlostí nejvýše 30 kilometrů v hodině. Pouze v případě, kdy na výstražném zařízení svítí přerušované bílé světlo, smí jet rychlostí 50 km/h. Paradoxní je, že nejvíce tragických nehod se u nás stává na přejezdech chráněných světelnou signalizací. V loňském roce se na nich odehrálo 47 procent z celkového počtu 258 střetnutí. Oproti tomu na přejezdech vybavených pouze dřevěným křížem se stalo 44 procent nehod.


„Na přejezdech s křížem si řidiči více uvědomují, že mají zastavit. Nejméně nehod se stane na přejezdech vybavených závorami, jenže jejich stavba je nejdražší,“ dodává Kučera. Lidé na přejezdech bez závor sázejí na to, že stihnou přejet ještě před příjezdem vlaku. To je však podle odborníků tragický omyl.


Moderní přejezdy se totiž spouštějí poměrně krátce před příjezdem soupravy, u nejmodernějších signalizací je to jenom pětadvacet vteřin.