Jaký je čeká další osud, jsme se zeptali tiskové mluvčí Cizinecké policie Evy Jaklové. „Některé prostory nám zůstanou, část jich byla předána kraji a Českým drahám, některé státu,“ informuje.


Hora Sv. Šebestiána
V Hoře Sv. Šebestiána je situace ze všech hraničních přechodů na Chomutovsku nejjednodušší. Jelikož se kontroly prováděly na německé straně, o jeho dalším využití přemýšlí naši severní sousedé. Jediným místem, který sloužil Cizinecké policii a nad kterým tudíž leží otazník, je jedna budova v obci.
„Tento objekt bude mít i nadále stejné využití. Zůstává útočištěm kynologické skupiny a jejich speciálních psů vycvičených na hledání výbušniny, dále pak pátracích a hlídacích,“ poznamenává tisková mluvčí Cizinecké policie.


Vejprty
Budova, kde dříve fungovalo obvodní oddělení, si Cizinecká policie ponechala a slouží původnímu účelu. Okolní objekty byly vráceny původním majitelům.
„K 21. prosinci loňského roku jsme získali majetek čítající pouze pět kusů pozemkových parcel. V současné době se připravuje jejich bezúplatný převod. Z části na Ústecký kraj, kde se jedná o pozemkové parcely pod silničním tělesem silnice II. třídy a zbylá část pozemků bude stejným způsobem převedena na Město Vejprty jako veřejné prostranství,“ reaguje ředitelka Úřadu pro zastupování státu Helena Brožovská.
Změnu vlastníka zaznamenala i část budovy na železničním nádraží. Převzala ji Správa železniční a dopravní cesty.


České Hamry, Kalek
Objekty v obou místech prodává Policie ČR přes realitní kancelář.


Chomutov
Jednu z mála budov, které si Cizinecká policie ponechala, je objekt v areálu Na Kordech. Je tam nový inspektorát cizinecké policie a výdej povolovacích pobytů.
Přestože kontroly na hraničních přechodech fyzicky skončily, cizinecké policie je činná i nadále. S jejími zaměstnanci se můžeme setkat v hraničním pásmu 25–30 kilometrů, kde provádí obdobné kontroly na jaké jsme byli zvyklí.