Převážnou většinu tvořili věřící z národnostních menšin Rusínů, Ukrajinců, Rusů, Slováků, Bulharů a Srbů, kteří do Chomutova přijeli z Teplic, Klášterce nad Ohří, z Mostu a dalších míst.


Pravoslavným vánocům předchází čtyřicetidenní půst, který věřící přísně dodržují a ve kterém se nesmí jíst například maso nebo pít mléko. Štědrý den je posledním postním dnem, kdy každá domácnost dodržuje tradici dvanácti postních jídel, z nichž žádné nesmí na stole chybět.
Pravoslavná bohoslužba se v Chomutově slouží česky, narozdíl třeba od Mostu, kde užívají staroslověnštinu. Pravoslavný kněz slouží byzantskou liturgii a zpěv není doprovázen žádným hudebním nástrojem. Sbor deseti zpěváků vede v Chomutově manželka faráře – otce Ernesta Raptsuna paní Oxana.
Teprve včera mohli po dopolední bohoslužbě všichni usednout k bramborovému salátu s řízkem a ke všemu dalšímu, na čem jsme si ještě nedávno o Vánocích pochutnávali.


Kromě stromku a betlému nechybí v každé rodině vystavený ikonostáz, což je něco jako domácí malý oltář. K pravoslavným vánocům patří vzájemné navštěvování se mezi příbuznými a známými, přání zdraví a všeho dobrého u kterého nemůže chybět sklenka slivovice nebo vodky.
Nový rok oslaví pravoslavní až 14. ledna bohoslužbou k svatému Bazilu Velikému. Vánoce potom skončí až 19.ledna, kdy se při bohoslužbě světí voda.