Sledujete postupující rekonstrukci bývalého kina Evropa? Jak vnímáte snahu občanského sdružení Kuprospěchu, které se snaží dát objekt dohromady?
Pokud jsem o věci informován, rozhodla v roce 2005 Rada města Chomutova o pronájmu tomuto občanskému sdružení za účelem otevření a provozování kulturního a sociálního centra. Postup rekonstrukcí sleduji pouze z dostupných zdrojů jako je internet a některé informace v mediích. V současné době vím, že se v rámci finančních možností podařilo zprovoznit sociální zařízení a zabezpečit objekt tak, aby nedocházelo k jeho další devastaci. Sdružení také žádá o příslušné grantové investiční zdroje a snaží se zajistit materiál a odborné práce cenově výhodné.
Snahu opravit a zprovoznit objekt, který dlouhou dobu poskytoval kulturní vyžití obyvatelům města, byl, jak je uvedeno v další otázce, i určitou dominantou a mohl by sloužit dál, je nutno vždy vnímat pozitivně.


Myslíte, že je nějaká možnost, jak mohou poslanci pomoci při shánění peněz na opravu dominanty (smutné) jednoho z největších sídlišť v Chomutově?
Řešení vidím spíše ve využití možností grantů, které umožňují získat objem finančních prostředků pro větší investiční akce, což je v případě stávajícího stavu objektu asi nutné.


Vzpomínáte Vy osobně na kino, když bylo ještě normálně v provozu? Na jakou akci konkrétně?
Kino pochopitelně znám a pamatuji si, když bylo ještě v provozu a několikrát jsem v něm také byl. Ale vzhledem k tomu, v jaké lokalitě Chomutova jsem bydlel, jsem spíše navštěvoval, a tím mám i více v povědomí, kino Oko. Také jsem osmnáct let kvůli zaměstnání bydlel mimo Chomutov, a proto se ani nemůžu počítat mezi ty, kteří pravidelně využívali kulturních nabídek bývalého kina Evropa. Přesto si myslím, že je velká škoda, že již není využíváno k původním účelům a podporuji snahu, aby tento objekt opět sloužil obyvatelům blízkého okolí, i když s jiným posláním.