V naší pravidelné rubrice jsme jim položili dvě otázky:

1.) Utkvěla Vám v paměti nějaká konkrétní obec, která za poslední rok od voleb výrazně ožila (třeba i díky novému vedení)?

2.) Obrátil se na Vás za poslední rok nějaký starosta obce z Chomutovska s konkrétní žádostí či prosbou a radu?


Jiří Polanský (ODS), poslanec:

1.) Pokud jde o malé obce (vesnice) tak mě zatím žádná až tak výrazně nezaujala, samozřejmě nemám možná potřebné informace o všech. Myslím, že stále progresivně si vede paní starostka Gavdunová ve Vejprtech.


2.) Průběžně se na mě obracejí vedení všech měst z Chomutovska, vyjma Jirkova. Většinu podnětů jsme vyřídili kladně. Většinou se jedná o zprostředkování informací a kontaktů při řešení finančních otázek měst.

 

Václav Homolka (KSČM), senátor:

1.) Myslím si, že obcí, kde se něco událo, je zajisté v našem okrese mnoho. Ovšem pokud mám mluvit o tom, která z těchto obcí mi „utkvěla“ v paměti, tak určitě to budou některé z těch, které jsem navštívil, například obce Výsluní a Nezabylice.
V obci Nezabylice se za poslední rok událo tolik věcí, že vzhledem k velikosti obce se to zdá snad až nemožné. Mimo běžných věcí jako výměna oken, rekonstrukce topení a toalet v místní mateřské školce, je to vybudování dětského hřiště, BMX dráhy pro cyklisty a hlavně výsadba nových stromků místními dětmi. Každé z těchto dětí má u svého stromku jméno a svým způsobem patronaci nad tímto stromkem a to se mi velmi líbí . Podobné aktivity velmi oceňuji. Tento osobní přístup je velmi potřebný a doufám, že jej zcela nezastíní připravované vybudování místní kanalizace a čističky, včetně přípravy pozemků pro výstavbu nových rodinných domů. Pokud se jedná o obec Výsluní, tak ta letos převzala titul „Město Výsluní“. Pořádají se zde pravidelně kulturně společenské akce, z nich snad nejznámější je Svatováclavská pouť a městu se úspěšně daří získávat pravidelně dotace na nejrůznější projekty ve Výsluní i v bezprostřední blízkosti města. Každý kdo tímto městem projíždí, musí si těchto změn všimnout.


2.) Ve funkci senátora jsem několik měsíců, tak již mě někteří starostové samozřejmě kontaktovali, stejně jako já je. Ve svém dlouhodobém plánu mám v úmyslu postupně navštívit všechny obce na Chomutovsku a při jednáních se zástupci měst a obcí zjistit konkrétní problémy, které jim brání v lepším fungování. Takže na těchto setkáních zjistím, co kde koho pálí a pokusím se pomoci při řešení jejich problémů (například rozpočtovém určení daní pro malé obce).Zdeněk Maršíček (KSČM), poslanec:

1.) Na tuto otázku je velmi složitá odpověď tak, abych se tím, že uvedu jenom někoho, nedotkl ostatních starostů. Protože vím, že rozvoj obce či měst je odvislý nejen od jejich stavu a potřeb, ale zejména od rozpočtu, který by všechny potřeby obcí mohl zabezpečit. A ten nemají, jak známo, obce či města stejný.


2.) Obrátilo se na mne několik starostů. Týkalo se to vesměs žádostí o zajištění pomoci při opravách výtahů či střech objektů v majetku města, údržby komunikací v horských oblastech, vybavení potřebnou technikou dobrovolných hasičů a další. Některé požadavky se mě podařilo splnit a některé jsou dosud v jednání.

Jaroslav Krákora (ČSSD), poslanec:

1.) V Chomutovském regionu se výrazně rozvíjí jak větší města (Chomutov, Kadaň, Jirkov, Klášterec nad Ohří), tak i menší obce (Údlice, Spořice, Křimov, aj.) U některých obcí je to určitě díky novému vedení, u většiny obcí je však vedení „staronové“.


2.) Obrací se na mně mnozí starostové obcí s desítkami žádostí o radu či pomoc. Poslední 2 týdny to byly např. otázky týkající se rozpočtu obcí. Takto se na mně obrátilo např. město Jirkov, či obec Strupčice.Poslanec Přemysl Rabas je do 24. 11. v zahraničí.