Řada poslanců toho využívá k tomu, aby získala peníze pro nějakou investici ve svém regionu.
Vloni takhle poslanci z Chomutovska získali pro region 30 milionů korun – Jaroslav Krákora na opravu Hasištejna či opravu silnice v Jindřichově Vsi, Jiří Polanský pro Dům s pečovatelskou službou Merkur a Zdeněk Maršíček pro jirkovské dobrovolné hasiče. Přemysl Rabas žádný návrh nepodával, protože jeho strana s takovým rozdělováním rozpočtu nesouhlasí.
Jak to bude letos? Chystají poslanci znovu ukrojit nějaké miliony pro Chomutovsko? Jaké budou podávat pozměňovací návrhy? Odpovídají v naší pravidelné rubrice.


Jiří Polanský (ODS), poslanec: Zatím nepočítám s podáním žádného pozměňovacího návrhu. Předpokládám, že zájmy Chomutovska, které je reálné uspokojit z návrhu státního rozpočtu, jsou již v jeho znění pro druhé čtení zapracovány.

 

 

 

 

 Zdeněk Maršíček (KSČM), poslanec: Občané asi sami ze sdělovacích prostředků vidí , že situace kolem rozpočtu na rok 2008 je velmi složitá a že dodnes není ani jisté, zda vůbec bude možné v rámci tzv. poslanecké iniciativy žádat o nějaké finanční částky pro regiony. Nicméně chci potvrdit, že se na mne někteří starostové měst a obcí obrátili s požadavky, které ve své realizaci nesnesou odklad. Jedná se například o akce v domově důchodců, nebo o nutnou údržbu komunikací, kdy se na mne v této věci obrátily i některé horské obce. Z výše uvedených důvodů ale bude formou pozměňovacích návrhů jen ve druhém čtení zřejmě složité cokoliv prosadit. Proto jsem se snažil situaci řešit přes rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, kdy v případě jeho kladného stanoviska je i větší pravděpodobnost schválení ve třetím čtení. Jak jsem již ale naznačil, je oproti minulým rokům šance podstatně menší. 

Václav Homolka (KSČM), senátor: Osobně nebudu podávat žádný pozměňovací návrh, neboť tzv. porcování medvěda se týká pouze poslanecké sněmovny a ne senátu. Protože nejde o systémové řešení vyplývající z dlouhodobé koncepce rozvoje regionů, jsem pro jeho zrušení. Pokud však tato možnost existuje a přináší i účelová pozitiva, uvítal bych finanční podporu vzdělávacím programům ve školství nebo projektům v sociální oblasti. 

 

 

Otázky byly zaslány všem poslancům a senátorovi.

Poslanec Přemysl Rabas je podle vyjádření svého asistenta do 24. 11. v zahraničí.