(V dalším čtení rozpočtu, které bude probíhat od 28. listopadu, pak přicházejí na řadu pozměňovací návrhy, které přesouvají peníze mezi jednotlivými kapitolami. Konečné schvalování přijde na řadu na schůzi od úterý 4. prosince. Senát se rozpočtem nezabývá).
Jaroslav Krákora (ČSSD), poslanec: Hlasoval jsem proti. Jsem členem opozice. Nesouhlasím s rozpočtem, který je napojen na reformu veřejných financí, s kterou též nesouhlasím, proto jsem tento rozpočet nepodpořil.
Jiří Polanský (ODS, poslanec: V 1. čtení jsem hlasoval pro návrh státního rozpočtu; důvodem je jeho provázanost se zákonem o stabilizaci veřejných prostředků (1. část reformy), kterou jsem také podpořil. Současná konstrukce rozpočtu odpovídá hlavním zásadám programu ODS, tzn. podpora aktivity a určité snížení možností čerpání v podstatě nedůvodných požitků od státu. Výsledný efekt tohoto státního rozpočtu je snížení schodku veřejných financí pro rok 2008 na cca 70 miliard korun.
Zdeněk Maršíček (KSČM), poslanec: Při schvalování základních ukazatelů státního rozpočtu na rok 2008 jsem tak, jako i ostatní poslanci za naši stranu, hlasoval proti předloženému návrhu. Důvod mého nesouhlasu byl především v tom, že návrh státního rozpočtu vychází z velmi necitlivé reformy veřejných financí schválené letos v srpnu a šetří na nejpotřebnějších. Mám-li to říci tak, jak to skutečně cítím, tak reformy, která dává bohatým a chudým bere. Vládu zjevně nezajímá co takzvaná reforma a tím i rozpočet na příští rok udělá s rodinnými rozpočty lidí s nízkými příjmy, mladých rodin s dětmi a také důchodců. Omezení celé řady sociálních výdajů, zavedení plateb ve zdravotnictví, prudké zdražování cen potravin a energií vytáhne lidem z peněženek příští rok další tisíce korun a výrazně jim sníží životní úroveň. Vláda a koalice byla při projednávání ve sněmovně ke všem těmto argumentům hluchá. Proto jsem návrh rozpočtu, který se opírá o tuto podobu reformy veřejných financí, nepodpořil.
 
Přemysl Rabas (SZ), poslanec: Hlasoval jsem pro vládou navrženou výši státního rozpočtu. Jde o stanovení rámce pro celkové příimy a výdaje. Rozhodně to neznamená, že je schválen státní rozpočet na příští rok. Schválené základní parametry však považuji za přijatelné. Nyní teprve začne nekonečná práce a přetahování o každou položku ve výborech.