Přemysl Rabas (Strana zelených), poslanec: Jsem pro přímou volbu prezidenta, jehož úřad by tak, dle mého názoru, získal širší mandát. Mám jen malý problém s tím, že se mnoho lidí, a tedy případných voličů, nechá ovlivnit bulvárním tiskem, lacinými pořady a populistickými názory. Ale to je život.

 

 

 

 

Zdeněk Maršíček (KSČM), poslanec: V zásadě nejsem proti přímé volbě prezidenta, ovšem za podmínky, že by došlo k takové úpravě Ústavy ČR, která by jasně vymezila kompetence prezidenta. Jsem názoru, že by neměl mít větší pravomoci a ani větší samostatnost či legitimitu tak, aby to nemohlo znamenat oslabení moci zákonodárné ve prospěch moci výkonné. Naprosto totiž odmítám představu, že by mohlo dojít k posílení pravomocí prezidenta a vytvoření nějakého „prezidentského systému“ po vzoru USA nebo Francie.
Pochopitelně jsem si vědom i toho, že média mohou velmi silně ovlivnit veřejnost ve prospěch jakékoli osobnosti, která by nakonec jejich představy nenaplňovala. V tom by byla velká odpovědnost voličů.

 

 

Václav Homolka (KSČM), senátor: Myslím si, že toto není lehké rozhodnout jednoznačně jen tak od stolu, souvisí s tím plno dalších otázek a aspektů.V první řadě máme parlamentní systém – tedy dvě komory což je Poslanecká sněmovna a Senát, do těchto dvou komor Parlamentu volí zástupce občané. Dá se tedy říci, že je to takový vzorek názorů toho, co si občané přejí, tak proč by tito zvolení zástupci neměli rozhodovat i o volbě prezidenta. S tímto souvisí i finance a současná nechuť občanů chodit k volbám, již dnes máme minimálně každé dva roky různé volby, které stojí státní pokladnu nemalé náklady a účast je přitom velmi nízká. Jiná věc by byla v případě, že by se posílily pravomoci prezidenta na úkor vlády a neexistoval by Senát. V tom případě by přímá volba byla pochopitelná, možná by se zvýšil i zájem občanů o volby, protože by měli pocit spoluúčasti rozhodnout. Ovšem v současné době upřednostňuji stávající systém volby prezidenta.

 

 

Otázky byly zaslány všem poslancům a senátorovi