Jaroslav Krákora (ČSSD)

Je služebně nejstarším poslancem za Chomutovsko, je to jeho druhé volební období.
Třikrát byl předkladatel zákona, vždy společně s několika dalšími poslanci. Šlo o zákon o výrobě tepelné energie, který měl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě tepla, ústavní zákon o referendu a novelu zákona o služebním poměru, která měla především zrušit povinných a bezplatných 150 hodin přesčasů pro policisty.


K řečnickému pultu šel podle stenozáznamů sněmovny jedenáctkrát, většinou mluvil jako zpravodaj některých zákonů. Jeden proslov se mu ale vymstil – to když při projednávání rozpočtu za svého stranického kolegu Ratha navrhl státní dotaci 7 milionů na zeleň v Hostivicích, kde Rath bydlí. Toho si všimli novináři a bombardovali Krákoru otázkami, proč to dělá a jestli to není na úkor jeho regionu. Nutno dodat, že pro Chomutovsko získal z rozpočtu daleko víc.


Z více než šestnácti set hlasování jich zameškal jen 126, z toho ze sedmdesáti byl omluven.


Hodnocení deníku:
plus: aktivní, pracovitý
minus: veřejné proslovy nepříliš záživné, nechal se Rathem přemluvit k průhledné politické obezličce

Zdeněk Maršíček (KSČM)


Poslancem je také druhé volební období, ale v prvním nastoupil do sněmovny až v jeho průběhu.
Vždy v kolektivu dalších poslanců předložil tři zákony. Stejně jako J. Krákora se podepsal pod změnu zákona o služebním poměru, neúspěšný byl návrh na změnu ústavy v tom smyslu, aby zvolení poslanci nemohli přebíhat mezi politickými kluby, naopak úspěch slavila novela trestního zákona, která tvrději postihuje dětskou pornografii.


Ze čtyř poslanců za Chomutovsko byl za uplynulý sněmovní rok Maršíček nejaktivnějším řečníkem – v archivu sněmovny má celkem dvacet záznamů. Kromě svých názorů k zákonům vystupoval i s politickými proslovy, například kritizoval vládu, když v lednu žádala o důvěru. Velice často se vyjadřoval k zákonům, které se týkaly bezpečnosti, sám je totiž členem výboru pro bezpečnost. Podal také několik interpelací.


Docházku měl komunistický poslanec přímo vzornou. Chyběl jenom na jednadvaceti hlasování ze šestnácti set.


Hodnocení deníku:
plus: pracovitý, minimální absence, dává najevo svůj názor
minus: v některých proslovech byl více politický než věcný

Jiří Polanský (ODS)

Jeden ze dvou nováčků v parlamentních lavicích.
Společně s několika dalšími poslanci předložil jeden návrh – novelu školského zákona, která měla jako hlavní cíl odložit nové státní maturity o několik let.


U řečnického pultu, jak to zaznamenaly písařky, vystoupil celkem šestkrát – většinou jako zpravodaj k zákonům. Na své internetové stránce píše, že chce napomoci ukotvení slušné politické kultury v ČR, přesto se mu od místopředsedy sněmovny Zaorálka dostalo označení, že je „cynický“. Vysloužil si to poté, co protestoval proti vypsání referenda o umístění raketových základen v ČR. Mimo jiné totiž prohlásil, že je to příliš odborná otázka na to, aby se dala lidem před referendem jednoduše vysvětlit (více v rámečku „Nejzajímavější výroky poslanců“). Mimo to ale také poukázal na právní nedostatky zákona o zmíněném referendu.


Ve sněmovně příliš nechyběl, nehlasoval pouze ve 106 případech.

Hodnocení deníku:
plus: na nováčka odvážný v projevech, malá absence
minus: zatím nepříliš aktivní v předkládání či veřejných komentářích zákonů i přes své právnické vzdělání a praxi

Přemysl Rabas (SZ)

Stejně jako J. Polanský je nováčkem, je to jeho první volební období ve funkci poslance.
V kolektivu dalších poslanců předložil návrhy čtyř zákonů. Novelu školského zákona (odložení státních maturit), jednu věcnou úpravu jednacího řádu sněmovny a jako člen zemědělského výboru potom zákon o majetku ČR a o oběhu osiva a sadby.


Veřejně před poslance vystoupil všehovšudy dvakrát, ale oba projevy stály za to. Při prvním využil své znalosti zoologa a cestovatele a poukázal na skrytá nebezpečí zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ve druhém se připojil k přísnějšímu zákazu kouření na veřejnosti, kde dokonce označil kouření na veřejnosti za hromadnou vraždu. Za protikuřácký proslov se mu dostalo dokonce potlesku od některých kolegů poslanců (více viz Nejzajímavější výroky poslanců).


S docházkou to ovšem bylo o poznání slabší – ze všech čtyř hodnocených poslanců chyběl při hlasování nejčastěji. Absencí měl přes sto padesát.


Hodnocení deníku:
plus: sympatické věcné a srozumitelné projevy, minimální politikaření
minus: nejčastější absence ze čtyř chomutovských poslanců

Nejzajímavější výroky našich poslanců

 

 

„…kdybych si představil, že jdu po Václavském náměstí a z oken na mě někdo sype DDT anebo tam někdo půjde a bude rozprašovat fosgen či nějaké chloridy, prostě chlór na ulicích, tak to přinejmenším bude na obvinění z ublížení na zdraví nebo pokus o vraždu, veřejné ohrožení - a toto je něco podobného. Ti, kdo kouří na veřejnosti, tam, kde má veřejnost přístup, kde jsou naše děti, tak to jsou lidé, kteří vlastně otravují vzduch. Ten princip je úplně stejný. To je prostě otrava. Jestli to dělají kuřáci sami sobě, tak páchají hromadnou sebevraždu. Prosím! Ale pokud to dělají i na veřejných místech, tak zároveň se pokoušejí o hromadnou vraždu a s tím já nemůžu souhlasit…“

Přemysl Rabas, 25. dubna, při projednávání protikuřáckého zákona

 „Já jsem si dodnes myslel, že pokud uvádím fakta, jsem realista. Dozvěděl jsem se, že jsem cynik. Opět se mi potvrzuje, že člověk se učí až do samého konce své aktivní kariéry.“

Jiří Polanský, 4. května, při diskuzi o referendu k umístění raketových základen USA v ČR

 “Já se budu trochu opakovat, ale pan poslanec Benda řekl, že navrhoval pan poslanec Rath, aby to bylo vráceno výboru. Nenavrhoval to jenom on, navrhoval jsem to i já. Takže nechci, aby popíral úlohu zpravodaje.“

Jaroslav Krákora, 13. března, při diskuzi o změně zákona o péči o zdraví lidu

 “Česká politika má v poslední době dvě tváře. Ta první odráží snahu části politiků, politických subjektů i části veřejnosti řešit věcně celospolečenské problémy a na základě otevřené politické soutěže ve prospěch našich občanů. Tou druhou tváří jsou bezesporu pokračující snahy některých politiků nebo politických subjektů o vyvolání destabilizace a ohrožení demokratického vývoje. Těžko říci, co je v české politice realita a co reality show.“

Zdeněk Maršíček, 29. září, diskuze ve věci odposlechů ústavních činitelů

 “… rybáři operují s tím, že lov na živou nástrahu je tradičním lovem. Jestli jste si všimli, tak ta rybička jistě není ráda, když jí pod páteří projíždí trojáček a potom se půl hodiny cuká, někdy dvacet minut, někdy tři minuty, podle toho, jak brzy přijde záchrana v podobě dravce, který ukončí její utrpení.“

Přemysl Rabas, 25. dubna, při projednávání zákona o ochraně zvířat proti týrání

 “… zdravotně pojistné plány pojišťovny (VZP – pozn. red.) byly vždycky určitým problémem v Poslanecké sněmovně, protože byly přednášeny koncem roku nebo až začátkem dalšího roku. Toto je vlastně první období, kdy se podařilo předložit zdravotně pojistný plán ještě ve velice slušném čase, na rok 2007, a to hned na začátku roku 2007.


Jaroslav Krákora, 6. února, při projednávání zdravotně pojistných plánů

 “…tvrdím, že americká protiraketová základna je pokusem o zvrat vývoje po roce 1991 a o návrat do období studené války. Je to pokus o zahájení nového kola závodů ve zbrojení, který zvyšuje nebezpečí světové války, o němž jsme si mysleli, že je už dávno za námi. Není.“

Zdeněk Maršíček, 5. března, při odpovědích na interpelace