Aspoň tak to plánuje nový majitel, který závod koupil od zkrachovalého Karlovarského porcelánu. „Zahájení výroby plánujeme v první polovině května. Konkrétní datum a rozsah náběhu výroby jsou stále otázkou přípravy,“ uvedl Michal Bíman, předseda představenstva akciovky Hengis, která porcelánku koupila.

Stovky zaměstnanců, které opustily brány závodu s posledním březnem, se nejspíše do podniku vrátí. „Rozhodně počítám s tím, že budeme přijímat zaměstnance , kteří již v porcelánce pracovali a mají zkušenosti s výrobou,“ ubezpečil propuštěné Bíman.

Předpokládá, že v první fázi půjde asi o čtyři sta lidí. „Pokud se podaří rozjet výrobu v předpokládaných objemech, toto číslo ještě následně poroste,“ dodal předseda představenstva. Pokud se slova šéfa Hengisu splní, znamenalo by to, že do porcelánky se vrátí většina z propuštěných. Původně jich v porcelánce pracovalo na šest set, v březnu pak po skoro půlroční agónii Karlovarského porcelánu méně než čtyři sta.

Propuštění lidé jsou nyní na úřadu práce, čekají na obnovení výroby. Deníku to potvrdila i odborová šéfka porcelánky Miroslava Mrštíková, která v závodě společně s několika dalšími dodělávala inventuru.

Pro propuštěné je obnovení výroby takřka jedinou možností, jak získat v regionu práci. Podniky v průmyslových zónách se potýkají s problémy s odbytem, kvůli nimž se zbavují zaměstnanců.

Mnozí v porcelánce pracovali dlouhé roky a mají úzkou specializaci, které je v jiných podnicích nepotřebná. „Samozřejmě bych se vrátila, to je jasné. Nikde jinde práci ani nemají. Od šestnácti let tady dělám,“ řekla Deníku na konci března padesátiletá Eva Demeterová.

Několik zaměstnanců v porcelánce zůstává i nyní, udržují v chodu pec, která nemůže být zastavena.

Ve středu se dokončí inventury v jednotlivých porcelánkách, které Hengis koupila. Výsledky musí schválit věřitelský výbor a soud, teprve poté může být definitivně uzavřena kupní smlouva.

Po prohlídkách se stav porcelánky budoucímu majiteli jeví jako celkem dobrý. „Situace z pohledu majetku a strojního vybavení je, až na některé výjimky, poměrně uspokojivá. Nicméně bude nutné ještě prodiskutovat některé interní procesy, aby hned od nového startu vše fungovalo maximálně efektivně,“ uvedl k tomu šéf představenstva Bí­man.

Naznačil tak, že firma chce zefektivnit výrobu co nejvíce. Dalším důležitým krokem, který nového majitele čeká, je získání důvěry odběratelů.