Němečtí a čeští policisté připravili pro děti soutěže, které byly zaměřené na dopravní výchovu a prevenci kriminality.

Ve všech šesti soutěžních úkolech proti sobě stála dvě družstva, ve kterých bylo čtyřicet šest dětí z Mostu a okolo šedesáti dětí ze ZŠ Zahradní. Děti prokázaly svoje znalosti tvarů a významu dopravních značek, vyzkoušely si, jak se poskytuje první pomoc a zkoušely sestavit popis podezřelé osoby.

V rámci hry rozlišovaly mezi zdravými potravinami a zakázanými a povolenými látkami. Kromě toho se zúčastnily znalostního kvízu. V poslední soutěži sestavily puzzle, na kterém byl vyobrazený maskot saské police POLDI, který za nimi v závěru celé akce přišel.