„Kolem mé účasti v primárních volbách panovalo velké ticho. Přikládám to určité atmosféře strachu, abych nenarušil zřejmě úplně jiné dohody,“ říká Polanský. Tou „jinou dohodou“ mělo být zvolení primátorky Chomutova Ivany Řápkové, coby okresního lídra pro předčasné volby do sněmovny.


Tak se také na sněmu stalo – Řápková získala nejvíc hlasů a má velkou šanci se do parlamentu dostat. Naopak Polanského jeho spolustraníci nezvolili ani na druhé místo.


Poslanec nejen neskrývá zklamání, ale také naznačuje, že chomutovská ODS si vítězství primátorky „pohlídala“ nekonvenčními metodami. „Kandidatura paní primátorky byla připravována v podstatě od jejího nezvolení do Senátu,“ říká poslanec.


Navíc – místní ODS na konci loňského roku přijala několik stovek nových členů z Mostu a Žatce. „To se projevilo na oblastním sněmu. Chomutov měl díky tomu nadpoloviční zastoupení a celý sněm ovládal,“ poukazuje na zajímavé souvislosti.


ODS v Chomutově se opravdu zhruba před půl rokem nebývale rozrostla. Předseda oblastního sdružení Jan Řehák to ale vysvětluje jinak. „Většina lidí je z Mostu, tou dobou panovala uvnitř tamní buňky ODS složitá situace a lidé nás žádali, jestli mohou na čas přestoupit k nám,“ tvrdí. Nutno dodat, že to nezávislé na Řehákovi Deníku potvrdil i další zdroj z místní ODS.


Řehák odmítá, že by to byl účelový krok. „Nešlo o žádnou manipulaci. Chomutovské sdružení má na oblastním sněmu převahu už několik let, tak to bylo vždycky,“ dodává k tomu.


Brání se i primátorka. „Je mi líto, že doktor Polanský neunesl prohru,“ prohlásila.

Jak podotýká, většinou získala podporu i na místních sněmech mimo Chomutov – v Jirkově, Kadani, Klášterci či Vejprtech. „Až potom v Chomutově. Na oblastním sněmu, kde jsem byla zvolena za lídra, za Chomutov hlasovali dlouholetí členové ODS,“ dodává.


Na rozdíl od Polanského primátorka tvrdí, že její rozhodnutí kandidovat do poslanecké směnovny je spontánní a přišlo teprve nedávno. „To když jsem zjistila, že jako primátorka nemám dostatek kompetencí pro řešení situace s nepřizpůsobivými,“ vysvětluje. Naproti tomu – už dřív se objevovaly názory, že její angažovanost v otázce nepřizpůsobivých a neplatičů je pouze začátek její předvolební kampaně.


Primátorka Chomutova si kredit mezi spolustraníky vydobyla svým tvrdým postojem proti nepřizpůsobivým. Získala přízeň lidí, proti ní se ale postavili někteří odborníci, kteří ji vytýkají nekoncepčnost a populismus.


ROZHOVOR - Polanský: Asi jsem neměl narušit jiné dohody

Poslanec za ODS Jiří Polanský nezískal důvěru svých spolustraníků v primárních volbách na Chomutovsku. Dali přednost primátorce Chomutova Ivaně Řápkové, Polanského odsunuli úplně. Ten tvrdí, že to byla dopředu plánovaná a připravená akce.

Co říkáte na Vaše nezvolení v prvním kole, kde Vaší protikandidátkou byla primátorka Řápková? Byla volba těsná, nebo jasná?

Na zvolení není samozřejmě nárok. Kandidatura paní primátorky byla připravována dlouhou dobu, v podstatě od jejího nezvolení do Senátu. Základem je zdeformovaný stav ODS v Chomutově, kdy na konci roku 2008 bylo přijato do místního sdružení cca 550 lidí z Mostu a cca 140 lidí ze Žatce. Původní sdružení mělo asi 130 členů. Nově příchozí členové v Chomutově nebydlí a nepracují a v podstatě reprezentují nějaké mimo chomutovské firmy. Tento poměr nových a původních členů se samozřejmě promítl i do oblastního volebního sněmu, kde měl Chomutov tím pádem více, jak nadpoloviční zastoupení a celý sněm ovládal.

Chápu to dobře, že podle Vás ti lidé byli přijmuti účelově kvůli tomuto sněmu?

Ano, byl to jeden z důvodů. Podle mého tam je přímá souvislost.

A co druhé kolo? Tam byl protikandidátem starosta Kulhánek… Může to mít souvislost s tím, že volitelé nechtěli mít na prvních dvou místech dva lidi z Chomutova, a proto dali přednost člověku z Kadaně?

Pan starosta Kulhánek je dobrý a zodpovědný politik i člověk. Myslím, že volitelé neřešili, aby na kandidátce nebyli dva kandidáti z Chomutova, ale volili proti mně. A pro mě z neznámých důvodů. Svědčí o tom výsledek volby, neboť tak volila i řada delegátů z Chomutova. O nenormální situaci svědčí i fakt, že ODS v Chomutově na svém místním sněmu schválila na druhé místo bývalého hejtman pana Šulce, který v té době neměl jistotu, zda vůbec získá kandidaturu v Mostě, kde je členem. Vzhledem k tomu, že ji získal, tak až v průběhu oblastního sněmu v Chomutově odstoupil.

Proč jste se rozhodl nekandidovat na další místa?
Jsem názoru, že stávající poslanec má být buď na původním místě, na kterém byl volen do sněmovny, nebo na vyšším. Či mít alespoň možnost o postup do PS PČR bojovat z míst, které jsou nadohled místům volitelným. Nepovažuji za vhodné, aby byl v závěru krajské kandidátky.

Co si myslíte o tom, že Vám Vaši spolustraníci nedali důvěru? Vyjadřovali nějak předtím nespokojenost s Vaší prací ve Sněmovně?
Skutečné důvody dodnes neznám. S vedením chomutovské ODS jsem měl pouze jedno jednání, které bylo bez jakéhokoliv výstupu. Nikdy mi nebylo řečeno, abych nekandidoval v důsledku neuspokojivé práce ve Sněmovně. Jako poslanec jsem zejména pracoval ve funkci místopředsedy Ústavně právního výboru a podílel se tak na řadě legislativních novel, byl jsem i jedním z nejčastějších zpravodajů pro potřeby klubu ODS, několikrát jsem byl vyslán do zahraničí jako vedoucí výborové delegace. Pomáhal jsem obcím při jednání s ministerstvy a orgány státní správy, zprostředkovával jsem dotace do okresu v rámci možností poslance, a to nejen z tzv. „medvěda“. Vedl jsem poměrně intenzivní jednání v kauze prodeje bytů ČEZ jejich zaměstnancům. Vedení chomutovské ODS toto asi nestačilo, i když mi to nikdy neřekli. Vzhledem k tomu, že kolem mé účasti v primárních volbách panovalo velké ticho, přikládám to určité atmosféře strachu, abych nenarušil zřejmě úplně jiné dohody. Toto chování mě mrzí zejména u některých členů chomutovské ODS, které jsem v minulosti podporoval při postupu na vyšší posty.

Budete z tohoto zklamání vyvozovat nějaké jiné politické důsledky? Odchod z politiky, ze strany?
S žádnými dramatickými kroky nepočítám. Dokončím poslanecký mandát ke dni 10.10.2009 a splním všechny své povinnosti doposud z něj vyplývající. Stále jsem chomutovský zastupitel. Určitě nepřestoupím do jiné strany, ale budu se v klidu věnovat své profesi, která mi doposud naštěstí umožňovala nebýt na politice závislý (Polanský je právník, má vlastní advokátní kancelář – pozn.red.).

Na článek reagovalo také místní sdružení ODS:

Místní sněm ODS rozhodl o zvolení Ivany Řápkové za kandidátku na lídra oblasti naprosto jednoznačným a demokratickým způsobem. Odmítá proto tvrzení poslance Jiřího Polanského v tisku ze dne 18. 6. 2009, která podávají zčásti zkreslený a zčásti zcela nepravdivý obraz primárních voleb kandidátů do PSP ČR.
Pro Polanského hlasovalo na místním sněmu 17 členů, pro Řápkovou 397 členů. Z poměru hlasů jasně vyplývá, že celkový počet členů místního sdružení je v tomto případě zcela irelevantní. Volby na místním i na oblastním sněmu byly v souladu se stanovami ODS tajné, takže každý ze členů se mohl naprosto svobodně rozhodnout, koho svým hlasem podpoří. Polanský však důvěru svých spolustraníků nezískal.
Vzhledem k tomu, že Polanský nezískal v Chomutově nominaci ani na druhé místo oblastní kandidátky, je pochopitelné, že Chomutovští jej nepodpořili ani na oblastním sněmu. Tam má chomutovská ODS většinu už řadu let a nárůst členské základny v loňském roce na to nemá žádný vliv.

Pavel K. Markvart předseda MS ODS Chomutov