Město sice pokutu zaplatilo, ale peníze chce získat zpátky. „Budeme jednat s právníky, jakým způsobem dál pokračovat. Pokud se prokáže, že to byla chyba Michala Batrina, budeme peníze vymáhat od něho. I kdyby to bylo za cenu trestního oznámení,“ říká starosta Radek Štejnar.


Bývalý ředitel Michal Batrina se již k tomuto problému vyjadřoval několikrát. „Ničím jsem se neprovinil, žádné předpisy neporušil. Z titulu mé funkce jsem žádná výběrová řízení vypisovat nemusel, všechno navíc schvalovala tehdejší valná hromada,“ řekl Deníku již dříve Michal Batrina.


Důležité je podle starosty zjistit, zda došlo k pochybení opravdu ze strany bývalého ředitele Bartrina. Jestli mu třeba nedal příkaz někdo z dozorčí rady.
Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se obrátila sama radnice. Chtěla, aby prověřil způsob, jakým byly zadávány veřejné zakázky Podniku. Ten ve dvou případech zjistil, že Podnik služeb při zadávaní nepostupoval v souladu ze zákonem.


První výběrové řízení, kde ÚOHS objevil nesrovnalosti, bylo vypsáno na zakrytí skládky. Druhý problém objevil úřad při výběru prodejce vozidla na čištění ulic.


S ohledem na to, že město prostřednictvím jednatele Podniku samo požádalo o přešetření postupu, jsou pokuty nižší. Za první pochybení uložil úřad pokutu ve výši třiceti tisíc korun. Požadovaná částka však mohla být mnohonásobně vyšší. Horní hranice pokuty je totiž vypočítána na částku přesahující půl milionu korun.


Patnáct tisíc pokuty vyměřil ÚOHS za druhou zakázku. Ke každé pokutě se ještě připočítává tisícikoruna, kterou si úřad účtuje za náklady řízení.
„Obě pokuty byly zaplacené ještě před uplynutím lhůty,“ informuje Miroslav Šembera z ÚOHS, odboru kontroly veřejných zakázek.