Společnost RWE dává peníze obcím, přes které povede plánovaný plynovod Gazela. V Otvicích už je prostavěly, jinde ještě bojují o cenu.

RWE Trangas Net chce stavět plynovod z Brandova po Rozvadov a část povede i přes Chomutovsko. Za přístup k pozemkům obcím platí miliony a další slibuje ze svých grantů.

Dohodli se rychle

Nejdál jsou asi v Otvicích. Smlouvu už mají podepsanou a peníze prostavěné. Z grantu obec získala půl milionu a obnovila za ně dětské hřiště (na snímku) a odstranila černé skládky v prostoru bývalé železnice.

Odměnu za přístup k pozemků starosta Pavel Ašenbrener prozradit nechce. „Jen to budí emoce mezi obcemi. Jednání o ceně je věc každého majitele pozemků. Ale u nás šlo o jednotlivé metry,“ uvedl.

Jirkov má naopak pozemků pro plynovod hodně. A částku zveřejnil. „Jirkov dostane od RWE Trangas Net jen za věcné břemeno k pozemkům 2,7 milionu korun,“ prozradila mluvčí Eva Dušková. Dál se město dohodlo, že ještě před podpisem smlouvy získá 600 tisíc na učební pomůcky pro základní a mateřské školy a dalších 660 tisíc na zvukotechniku do kulturního domu ze zmíněného grantu.

Jirkov získal za věcné břemeno o něco vyšší cenu, než je normálně. Ale radnice také o něco ustoupila – běžně totiž peníze za přístup k pozemkům vybírá každý rok, podle životnosti stavby. U plynovodu je to třicet let. Teď se spokojila s jednorázovým vyplacením.

Vysoká Pec chce víc

Další obcí, přes kterou má plynovod vést, je Vysoká Pec. Ta se rozhodla z toho vytěžit co nejvíc, takže jednání se vlečou. A to přesto, že přes její pozemky povede jen asi 650 metrů potrubí (pro srovnání – Jirkov dal k dispozici asi 6 kilometrů). RWE přišla s nabídkou 65 tisíc za jednorázový přístup k pozemkům a možnost požádat si o dotaci z grantu. Obec to odmítla.

„Příjem z grantu je nejistý a především plynovod vede přes zastavěné území, což nám zkomplikuje rozvoj,“ vysvětluje starosta Milan Čapek. Vysoká Pec požaduje přes 800 tisíc a to každý rok po dobu životnosti plynovodu, tedy po třicet let. A navýšené o inflaci. To zase odmítá RWE, podle které jde o stavbu ve veřejném zájmu. „Jednání stále probíhají,“ dodává Čapek.

S nabídkou plynárenské společnosti nesouhlasí ani Vrskmaň. „Zvláštní je, že soukromým osobám byla nabídnuta částka za metr vedení pětkrát vyšší. S tím, že jsou zvýhodněny takzvanou cílovou odměnou ve výši deset tisíc korun za rychlé jednání,“ podivuje se Václav Hora, starosta obce.

Kompletní informace o plynovodu zde.

Také tady zastupitelé zatím nabídku společnosti neschválili. „Nám se nelíbí způsob : souhlas s cenou a zažádej si o grant (a možná ho dostaneš),“ říká Hora. „Proto jsme to otočili a o grant jsme si zažádali s tím, že když bude potvrzen ve výši, kterou jsme žádali, tak jsme ochotni jednat o ceně.“ Grant by obec využila na opravu kulturního domu.

Další, kdo bude s RWE ještě jednat, je Boleboř. „Za obec jsme s plynovodem vyjádřili souhlas. Žádost o grant jsme poslali, ale cenu za věcné břemeno ale ještě dohodnutou nemáme,“ říká starosta Jan Juřina. Peníze by obec použila na rozvoj osady Svahová.

Jednání s RWE se vedou i z pozice mikroregionů. Třeba Boleboř, stejně jako například Vysoká Pec či Hora Svaté Kateřiny, je součástí mikroregionu Lesenská pláň. A tam se prosazuje tvrdší vyjednávní o ceně.

Plynovod Gazela má vést plyn přes území České republiky – od hranic s Německem v západních Čechách po hranice se stejným státem u Hory Svaté Kateřiny.

Zatím jsou v plánu dvě varianty – v jedné by potrubí do chomutovského okresu vedlo ze Žatecka přes Březno a Hrušovany, druhá počítá s tím, že by trubky vedly od Mostecka, okolo Strupčic. O tom, která varianta dostane přednost, ještě rozhodnuto nebylo.

Obce, které byly zmíněné, jsou ale zahrnuté v obou plánech – obě varianty se totiž setkávají u Otvic a nahoru k hranicím vede již jediná trasa.

Na zmíněných pozemcích už plynové potrubí vede, RWE chce vedle postavit ještě jedno. Tím se rozšíří ochranné pásmo, což se některým obcím nelíbí. Obce jako Hrušovany, kudy by plynovod vedl úplně nově, většinou plynovod odmítají úplně.
Trasa plynovodu na Chomutovsku.
Kudy povede trasa plynovodu.