Firma plánuje výstavbu plynovodu z Rozvadova do Hory Svaté Kateřiny a původně navrhovala tři možnosti.
Jedna, která vedla údolím Ohře a zasahovala tak i do obcí na Kadaňsku, už padla.


Narazila by totiž třeba na ptačí oblast Doupovské hory, ochranné pásmo národní přírodní památky Unhošť či na louku vstavačů u Černýše, která je přírodní památkou. Na to upozorňovala i kadaňská radnice. RWE tuto variantu raději sama stáhla.
Posuzovány tak budou pouze dvě varianty.
Podle první (varianta A) by potrubí vstoupilo na území okresu z Mostecka – vedlo by směrem od Strupčic okolo obcí Všestudy, Pesvice, Otvice, Vrskmaň, Jirkov, Vysokou Pec a Boleboř.

Druhá zvažovaná varianta (B) je v celkové délce podstatně delší, ale vede podél už postavených plynovodů. Na Chomutovsko by trasa vstoupila ve směru od obce Březno. Dál by pak vedlo okolo Hrušovan, Všehrd, Droužkovic, Údlic, Chomutova, Pesvic, Otvic, Vrskmaně, Jirkova, Vysoké Pece a Boleboře.
Starostům některých obcí se nová stavba plynovodu nelíbí. Především proto, že kolem potrubí má být vyhlášeno ochranné pásmo v šířce čtyř metrů na každé straně a bezpečnostní pásmo v šířce 200 metrů.


Nejostřeji se proti záměru RWE postavili v Hrušovanech, kterým se nelíbí hlavně varianta B. „Různá ochranná pásma svírají naši obec již dnes a velice omezují rozvoj v naší obci,“ stěžuje si starosta obce Petr Šmíd.
Také Otvice či Vysoká Pec by byly podle vyjádření starostů raději, kdyby plynovod vedl podél současného potrubí, aby se nemuseli na svých pozemcích potýkat s dalšími ochrannými pásmy.


Plánovaný plynovod má mít strategický význam pro celou střední Evropu. Propojí několik současných plynovodů. Potrubí s průměrem 1,4 metru bude vedeno v zemi. Jeho stavba za 15 miliard korun má začít v roce 2009 a hotova má být o dva roky později. V současné době probíhá posuzování vlivu stavby na životní prostředí.