Z posudku vyplývá, že z ploché dráhy má být grandiózní přírodní park se skateparkem, hřištěm na petanque, tenisovými kurty nebo hřištěm pro volejbal. Třešničkou na dortu má být okruh pro cyklisty či bruslařská dráha.
Ve stávajících valech, které dříve sloužily jako tribuny pro diváky, mají vzniknout průchody. Samotná plocha má být rozdělena menšími kopci tak, aby vznikla zákoutí pro jednotlivé sporty a také aby odpočinkové zóny byly ochráněny před hlukem.
Jako datum zahájení stavby je v materiálech uveden říjen 2007 a termín dokončení říjen 2008. K tomu, jestli je opravdu začátek stavby v tomto datu reálný, nám na tiskovém oddělení chomutovské radnice nebyli do konce uzávěrky dnešního vydání schopni dát odpověď.

Kácet se nebude

Z hlediska ekologie je nejcennější alej jírovce maďalu podél východního oplocení areálu ploché dráhy. Ta podle posudku musí být zachována. Ke kácení stromů by mělo dojít jen v minimálním množství při hloubení průchodů ve zmíněných valech.
Na ploché dráze přibudou i nové stavby jako například takzvaná hlavní budova u parkoviště, která bude sloužit jako půjčovna sportovního vybavení. Počítá se i s tím, že celý areál bude napojený na turistickou trasu a cyklotrasu.
Jediné, co místní bydlící v okolí příliš nenadchne, budou projíždějící nákladní auta, která budou odvážet odtěženou a nepotřebnou hlínu. V posudku se totiž praví následující: „Při použití nákladních velkokapacitních vozidel je nutno počítat s 2 700 jízdami, při použití pouze sólo vozidel je nutno uvažovat s 6 700 jízdami.“