Předsedkyně NO Marie Kindermannová odevzdala podpisové archy do rukou chomutovské náměstkyně Marie Štáfkové. Ta je převzala, když šla na pravidelné zasedání Rady města.

Předání proběhlo v klidu, neprovázel je žádný rozruch tak jako některé předchozí protestní akce zaměřené proti radnici.

Náměstkyně Štáfková podotkla, že petice se podávají přes podatelnu, ale svazek papírů přijala. Dodala, že se jí město bude zabývat a vyjádří se k jejímu obsahu. Včera byla na magistrátu nejvyšší představitelkou města, primátorka Ivana Řápková je nemocná, náměstek Jan Řehák má dovolenou.

Podepsalo přes šest tisíc lidí

O co vlastně v petici s úderným názvem „Už vás máme dost!“ jde? Podepsaní, kterých je podle Kindermannové na šest tisíc dvě stě, požadují odstoupení představitelů magistrátu. „My, níže podepsaní občané, požadujeme odstoupení představitelů Magistrátu města Chomutova a vyhlášení předčasných voleb za jejich účelová rozhodnutí směřující proti zájmům občanů a za špatné hospodaření s majetkem města,“ píše se v textu doslova.

Kindermannová si myslí, že by nové komunální volby mohly být vyhlášeny společně s volbami do Evropského parlamentu.

To je však nereálné přání, protože i kdyby vedení město naráz odstoupilo, což je samo o sobě těžko představitelné, tak by zastupitelstvo zvolilo vedení nové. Další, ještě divočejší cestou k vypsání nových voleb, by bylo odstoupení velkého množství zastupitelů z funkcí i jejich náhradníků.

„Nevěříme, že odejdou“

Iniciátorka petice Kindermannová neočekává, že by kvůli petici politici odstoupili. „Nevěříme, že odejdou. Doufáme, že se hluboce zamyslí nad tím, co konají,“ popsala smysl petice.

Nespokojení občané opakovaně tvrdí, že město špatně hospodaří. Za příklad dávají pronájem Kamencového jezera nebo prodej pozemků v centru města za příliš nízké ceny.

Výzvu k odstoupení nepodepisovali pouze Chomutováci, ale i lidé odjinud, kteří se o jednotlivých kauzách dozvěděli například z médií.

Hnutí připravuje předání dalších petic. Jedna z nich se týká již zmiňovaného Kamencového jezera, získanými podpisy chtějí dosáhnout vyhlášení místního referenda, v němž by se Chomutováci k diskutovanému pronájmu mohli vyjádřit.