Nezávadnost pitné vody ve vodovodním systému potvrdil i krajský hygienik Josef Trmal.

Podle společnosti Severočeské vodovody a kanalizace (SVČK) stouplo meziročně procento občanů, kteří používají vodu z kohoutku k pití. Zatímco v loňském roce pilo vodu z kohoutku 71,1 % zákazníků, letos pije vodu z kohoutku podle zářijového a říjnového průzkumu již 80,8 % zákazníků, uvedla Iveta Kardianová ze SVČK.

Pet lahve s vodou a dalšími nápoji představují tak závažný problém, že jejich likvidace se stává problémem i při stále větším využívání speciálních kontejnerů pouze na plastové lahve. Pet lahve představují takové množství odpadu, že jeho zpracováním se zabývá již i chemický průmysl.

Například ústecká Spolchemie oznámila spuštění zkušebního provozu v nové výrobně, kde budou vyráběny speciální polyesterové pryskyřice. Hlavní surovinou bude drť z použitých PET lahví.