Jirkovští strážníci dostali loni seznam psů. „Ten byl ale téměř scestný. Někdo třeba byl v seznamu, ale psa už neměl, a naopak,“ říká strážnice a velitelka směny městské policie Jaroslava Vorlová.


V Jirkově je celkem šestnáct policejních okrsků. Každý strážník obešel v tom svém všechny byty a domy a ptal se, zda mají psa. Když nezastihli vlastníka bytu nebo domu, ptali se sousedů. „Pokud se zjistilo, že někde mají nenahlášeného psa, nahlásilo se to na finanční odbor. Odtud majiteli psa poslali výzvu, vysvětluje celý systém pátrání Jaroslava Vorlová.


Díky tomuto průzkumu se přišlo na více než sedm set nepřihlášených psů. Nejvíce hříšníků odhalili strážníci na sídlišti Nové Ervěnice, Na Borku a Vinařice II.


Pracovníci městského úřadu pak poslali přes čtyři sta výzev k zaplacení. Snaha strážníků měla smysl, obeslaní Jirkováci již chodí na úřad zaplatit poplatky.


Kontroly však probíhají nadále.Už se ale nechodí po domech a bytech. Když strážníci vidí psa na ulici, tak mu kontrolují známku, když jí nemá, tak může majitel dostat pokutu až do výše tisíc korun.


„Od začátku roku do března, jsme řešili padesát devět přestupků, týkajících se psů. To znamená nepřihlášení psi, volně pobíhající psi nebo neuklízení psích exkrementů. Udělili jsme blokové pokuty ve výši 6100 korun, zbytek přestupků jsme řešili domluvou,“ informuje zástupce ředitelky městské policie Václav Dráb.


Přitom vybrané peníze jsou příjmem města. Kromě toho, že se za ně uklízí psí exkrementy, slouží peníze také na provoz psího útulku a na veterinární péči. „Měsíčně stojí provoz útulku 45 tisíc, za rok je to tedy 540 tisíc korun. Letos jde ještě na jeho stavební údržbu 50 tisíc,“ informuje o výdajích Eva Dušková.


Dalších 350 tisíc jde na provoz vysavače psích exkrementů. Na veterinární péči se pak vydá 222 tisíc. „Těchto 222 tisíc je rozděleno na 122 tisíc na holuby a na 100 tisíc na psy. To znamená na odchyt toulavých psů, úklid mrtvolek a čipování psů, kteří jsou pod útulkem,“ vysvětluje Eva Dušková.


Celkem jde tedy o více než jeden milion korun. Za rok 2007 však město na poplatcích vybralo pouze 741 000 korun.Ve srovnání s rokem 2006 to byl nárůst o pouhých dvanáct tisíc korun. „Poplatky za psy tedy nepokryjí náklady města na úklid, útulek a veterinární péči a Jirkov musí tyto peníze doplácet ze svého rozpočtu,“ říká Eva Dušková.


Kdyby letos přišli zaplatit všichni majitelé oněch sedmi set psů, město by získalo nejméně 210 000. To znamená, že by nemuselo investovat tolik ze svého rozpočtu a peníze by se mohly použít na zajímavější věci, které by potěšily všechny Jirkováky.