Hotel Partyzán zůstane pravděpodobně rozestavěný. Jeho majitel, podnikatel František Donát, jej alespoň prozatím nehodlá dostavět jako reakci proti postupu vedení města Chomutova. Podle jeho slov se vůči němu město nechová fér.


Předmětem sporu je nepřiznaný příspěvek ve výši jeden a půl milionu korun. Firma, ve které František Donát figuruje, postavila šestici domů v chomutovské lokalitě Průhon. On sám doufal, že získá příspěvek z Fondu rozvoje města, který mohl činit čtvrt milionu korun na každý z nich. Komise fondu, a později městská rada se zastupitelstvem, se vyjádřila v neprospěch F. Donáta.


„Rozhodnutím se cítíme poškozeni. Měří dvojím metrem, protože v pravidlech pro poskytnutí příspěvku není ani zmínka o tom, že by peníze nemohla získat firma,“ rozčiluje se podnikatel.
Zároveň s tím poukazuje i na to, že za rozhodnutím komise by mohly být i osobní rozpory táhnoucí se několik let.
Z toho důvodu se podnikatel rozhodl pozastavit znovuobnovení vyhořelého hotelu nad Chomutovem s názvem Partyzán, byť je jeho dostavba otázkou několika měsíců. František Donát se už i vyjádřil v tom duchu, že Partyzán bude nejluxusnější psí boudou, protože jej bude obývat jen jeho pes.

„Ten hotel je investice, jejíž návratnost je dlouhodobá. Není to na rychlé zbohatnutí a tak jsem to i chápal. Proto jsem se rozhodl jeho dostavbu zastavit. Po této zkušenosti se už budu chovat tvrdě komerčně,“ uvedl zvýšeným hlasem František Donát. V centru Chomutova totiž chce stavět nový bytový dům, který rozprodá.

 

Proč podnikatel nedostal peníze?

Příspěvek na stavbu rodinného domu je nenárokový. Pravidla pro jeho udělení platila pro fyzické i právnické osoby. „Na základě této zkušenosti budou pravidla změněna tak, že nárok na příspěvek bude mít jen fyzická osoba,“ uvedla mluvčí radnice Iva Josífková. Podnikatelé, kteří budou stavět domy na následný prodej, tak nebudou mít na příspěvek nárok.

 


Oficiální stanovisko chomutovské radnice, tlumočené mluvčí Ivou Josífkovou, zní následovně: „Komise Fondu rozvoje města Chomutova, rada města i zastupitelstvo neschválilo poskytnutí příspěvku žadateli firmě Reality D+D s.r.o. Chomutov z důvodu upřednostnění žádostí individuálních stavebníků vždy jednoho rodinného domu. Smyslem poskytnutí příspěvků na výstavbu nových rodinných domů není podpora výstavby více rodinných domů v rámci podnikatelské sféry.“


Sama k tomu uvedla, že příspěvek je nenárokový. Jeho přidělení je jen na zmiňované komisi, jejíž rozhodnutí může a nemusí stvrdit rada a zastupitelé města. „Na základě této zkušenosti budou pravidla změněna tak, že nárok na příspěvek bude mít jen fyzická osoba,“ uvedla Iva Josífková.
František Donát se nehodlá s rozhodnutím města smířit a o čtvrtmilionový příspěvek si chce požádat znovu u výše uvedeného bytového domu v centru.