Kadaň v současné době disponuje sto deseti parkovacími místy pro držitele průkazky ZTP. Tato místa přiděluje kadaňská radnice žadatelům zdarma. O tom, že dochází k zneužívaní některých parkovacích míst, informoval novináře na tiskové konferenci starosta Jiří Kulhánek. „Komise dopravy odhalila určité nesrovnalosti,“ uvedl Jiří Kulhánek.


Vedoucí odboru dopravy kadaňské radnice Ivan Bejček byl konkrétnější. „Došli jsme k poznatku, že ne všichni parkovací místa využívají v souladu s pravidly. To znamená, že parkují i ti, kteří místo zas až tolik nepotřebují. Někteří dokonce parkovací místa pronajímali,“ řekl Deníku Ivan Bejček.
Kadaňská radnice chce na základě těchto poznatků pravidla upravit. „Můžeme mluvit o mírném zpřísnění. Parkovacích míst je ve městě omezený počet, chceme, aby se s nimi nakládalo účiněji něž doposavad. Zjednodušeně řečeno, parkovací místa vyčleníme jen pro ty, kteří to bezpodmínečně potřebují. Nová pravidla vytvoří komise dopravy a komise zdravotní, v platnost by měly vstoupit od nového roku,“ zakončil Ivan Bejček.