Od března, kdy se rozjel parkovací systém naplno vystavili policisté 259 pokut. Pouze v osmnácti případech řešili nezaplacené parkování domluvou.

„Domluvu používáme v případech, kdy se jedná o staré lidi, nebo o invalidu, který zapomněl dát za okno značku. Dalším příkladem může být parkovací lístek, který někam zapadl a řidič nám jej přinese ukázat,“ vysvětluje tiskový mluvčí Vladimír Valenta.


Většina řidičů se snaží zaplatit pokutu na místě, necelá třetina lidí využívá možnosti zaplatit dodatečně. Jedenáct lidí však pokutu nezaplatilo vůbec. Ty již městská policie předala magistrátu.


Nezaplacené pokuty přejímá úsek místních poplatků a pokut z odboru ekonomiky. Ten ještě jednou pošle hříšníkovi výzvu k zaplacení. Řidič má patnáct dní na to, aby dluh srovnal. Pokud však na výzvu nereaguje, nedostane již další upomínku a magistrát rovnou zahajuje kroky, které vedou k získání peněz.

„To znamená, že zjišťuje majetkové poměry dlužníka, zda má vedený bankovní účet (výzva k součinnosti bankám), zda někde pracuje, pobírá důchod (výzva ČSSZ), či nějaké zabavitelné sociální dávky (ÚP). V případě, že se zjistí majetkové poměry dlužníka, vydává se exekuční příkaz (na mzdu, na prostředky na účtu apod.), vysvětluje tiskový mluvčí města Luboš Mizun.


Pokud město vydá exekuční příkaz může řidič kromě pokuty, zaplatit ještě něco navíc. Může zaplatit ještě za exekuční náklady, které činí 2% z jistiny pohledávky. Minimálně se však jedná o dvě stě korun.


Není-li úřad při zjišťování majetkových poměrů úspěšný, předává pohledávku soudním exekutorům. „V případě, že pohledávku převezme k vymožení soudní exekutor, připočítává si k jistině pohledávky zákonnou odměnu exekutora 3500 Kč plus DPH a náklady exekuce dalších cca 3 až 5 tisíc. Zde se tedy pohledávka výrazně prodraží,“ vysvětluje Luboš Mizun.


Každý řidič, který nezaplatil parkování má však dostatečně dlouhou dobu na zaplacení. Od uložení pokuty do zaslání výzvy uběhne přibližně jeden měsíc. „Lhůta 15 dní je na dobrovolné zaplacení, týden má městská policie na předání sankce magistrátu a do týdne odbor ekonomiky vyzve přestupce k zaplacení,“ upřesňuje Luboš Mizun.