Čtyři automaty už solární panely mají, dva z nich jsou na náměstí, jeden v Hálkově ulici a další před knihovnou v ulici Palackého. Další se nainstalují do konce ledna.
Pak by měly být energeticky soběstačné. „Kapacita baterie v nových automatech je nastavena tak, aby pokryla provoz na několik dní“, říká Jan Řehák, náměstek primátora. Tyto nové panely jsou pak schopné vytvářet energii i za nepříznivých světelných podmínek, které jsou třeba v těchto dnech.


Jak prozradil ekonom a vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Chomutov Miroslav Král, od 1.února se spouští zkušební provoz celého systému.
Na parkovištích by mělo přibýt ještě asi 18 nových automatů se solárními panely. Cena jednoho parkovacího automatu je 200 000 Kč. Nové automaty se solárním panelem již nebudou muset být napojeny na rozvody veřejného osvětlení, a tak by mělo dojít k úspoře za energii.


Původní parkovací automaty měly rovněž solární baterii, ale ta byla zabudována uvnitř automatu a nebyla proto tak účinná. Nepokryla ani potřebu automatu. Nyní jsou solární panely otočené k nebi na samostatné tyči vedle parkovacího automatu.


Solární panely vyrábí elektrickou energii z dopadajícího slunečního záření. Panely jsou určeny pro použití ve venkovním prostředí a jsou odolné vůči vlhkosti, vysokým i nízkým teplotám, vůči kroupám i silnému větru.